Aplikace myMirka pro digitální služby a propojení

Vizí Mirky pro digitální transformaci a konektivitu je přeměnit proces povrchové úpravy do digitální budoucnosti a to zavedením smart technologií, které poskytují přidanou hodnotu, okamžitou zpětnou vazbu pro naše zákazníky a další zainteresované strany v high-tech chytrém, plně integrovaném podnikatelském prostředí pomocí chytrých zařízení a zpracování velkých objemů dat.

V době digitalizace se konektivita počítá a proto je myMirka platforma, která poskytuje digitální služby a jejich propojení, které jsou hodnotné jak pro pracovníky tak pro jejich pracovní prostředí.

Připojte se k myMirka, zůstaňte ve spojení a využívejte přidanou hodnotu, kterou Mirka přináší do odvětví povrchových úprav, a to transformací podnikání do digitální budoucnosti.

 

 

Apkikace myMirka je k dispozici on-line pro Google Play a App Store v rámci EU a Ruska. myMirka vyžaduje verzi 9.1 a novější pro iOS zařízení a verze 5.0 a novější pro Android.

Získat a nainstalovat aplikaci myMirka můžete výběrem aplikace v obchodu pro vaše zařízení. Aplikace myMirka je zdarma, nové služby jsou do aplikace průběžně přidávány.

Aplikace rovněž nabízí možnost nákupu více funkcí, doplňkových služeb a konektivity.

Jak připojit Mirka® DEROS k aplikaci myMirka

Elektrická bruska Mirka DEROS je vybavena Bluetooth® technologií s nízkou spotřebou.

Funkci Bluetooth aktivujete na vaší Mirka Deros takto:

1. Připojte napájecí kabel do elektrické sítě.
2. Stiskněte a podržte tlačítko +  a zároveň zapněte nástroj tlačítkem On / Off.
3. Svítí-li levá LED dioda (zeleně), znamená to, že je Bluetooth aktivní.
4. Stiskněte tlačítko Scan v aplikaci myMirka.
5. Stiskněte tlačítko Connect (připojit) v aplikaci myMirka a následně na obrazovce vyberte zobrazenou Mirka Deros.
6. Bruska Mirka Deros a aplikace myMirka jsou nyní připojeny a připraveny k použití.

Bluetooth je deaktivováno, když je nástroj odpojen od elektrické sítě. Zkontrolujte, zda připojený telefon nebo tablet je také vybaven technologií Bluetooth® a je aktivován.

POZNÁMKA! Brusky Mirka Deros, vyrobené od 29. srpna 2016 a později, jsou vybaveny technologií Bluetooth. Týká se to těchto nástrojů s následujícími kódy: Mirka MID6502022, MID6252022, MID6802022, MID5502022, MID5650202CA, MID56503CAUK a MID6502022UK. Sériové číslo začíná s 6351...

Indikátor vibrací

Zdraví a bezpečnost na pracovišti jsou stále důležitější. V důsledku vibrací v průběhu broušení, je „vibrující bílý prst“ (syndrom třesoucích se rukou), jedním z uznávaných příznaků. Mirka staví zdraví uživatelů na první místo. Mirka indikátor vibrací měří momentální úroveň vibrací a zobrazuje jej na barevně odstupňované stupnici. Měření otáček je pak zobrazováno v samostatném grafu.

Vibrace jsou měřeny dle standardů normy ISO 5349-1 na: 2001 (E). Doporučení, jak snížit množství vibrací, jsou-li nad běžnou úroveň, jsou zahrnuty v aplikaci.

Řešení pro měření vibrací jsou vyvíjena ve spolupráci s CVK AB.

CLOSE X

Denní dávka vibrací

Dodatečným nákupem v aplikaci získáte funkci počítadla celkové denní dávky vibrací. Zároveň tak získáte další funkci indikátoru vibrací. Denní dávka vibrací je pak měřena dle standardů směrnice 2002/44 / ES, článek 5. Rychloměr zežloutne, když byla obsluha vystavena úrovni 2,5 m / s2 (maximální denní dávka vibrací). Pracovníci tak mohou snadno sledovat a řídit úroveň vibrací, které se měří v průběhu posledních 5 pracovních minut a navíc jsou dokumentovány během posledních 30 dnů.

CLOSE X
Copyright (C) 2018 Mirka Ltd. All rights reserved