Mirka's digital services adds value through myMirka app and Dashboard for example track vibrations when sanding
My Mirka Blue
Mirka's digital services adds value through myMirka app and Dashboard for example track vibrations when sanding

Aplikace myMirka pro digitální služby a propojení

Vizí Mirky pro digitální transformaci a konektivitu je přeměnit proces povrchové úpravy do digitální budoucnosti a to zavedením smart technologií, které poskytují přidanou hodnotu, okamžitou zpětnou vazbu pro naše zákazníky a další zainteresované strany v high-tech chytrém, plně integrovaném podnikatelském prostředí pomocí chytrých zařízení a zpracování velkých objemů dat.

V době digitalizace se konektivita počítá a proto je myMirka platforma, která poskytuje digitální služby a jejich propojení, které jsou hodnotné jak pro pracovníky tak pro jejich pracovní prostředí.

Připojte se k myMirka, zůstaňte ve spojení a využívejte přidanou hodnotu, kterou Mirka přináší do odvětví povrchových úprav, a to transformací podnikání do digitální budoucnosti.

 

 

Apkikace myMirka je k dispozici on-line pro Google Play a App Store v rámci EU a Ruska. myMirka vyžaduje verzi 9.1 a novější pro iOS zařízení a verze 5.0 a novější pro Android.

Získat a nainstalovat aplikaci myMirka můžete výběrem aplikace v obchodu pro vaše zařízení. Aplikace myMirka je zdarma, nové služby jsou do aplikace průběžně přidávány.

Aplikace rovněž nabízí možnost nákupu více funkcí, doplňkových služeb a konektivity.

Připojte elektrické nářadí k aplikaci myMirka

 
Mirka® DEOS a Mirka® DEROS *

1. Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.
2. Během zapnutí napájení stiskněte a podržte tlačítko +.
3. Levá LED dioda se rozsvítí (zeleně), což znamená, že je aktivní Bluetooth.

Mirka® AOS-B a Mirka® AROS-B

1. Stiskněte a podržte tlačítko při stisknutí spouště.
2. Když bliká střední kontrolka LED, je aktivní Bluetooth.
3. Po párování zařízení se rozsvítí střední dioda (zelená).
 
Párování zařízení

1. Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Bluetooth.
2. Otevřete aplikaci myMirka; zvolte možnost "Připojit nástroj" a poté "Skenovat".
3. Vyberte nástroj, který jste aktivovali a "Připojit".
 
Nyní jste připraveni začít používat funkce myMirka!
 
Starší modely modelu Mirka DEROS, vyrobené před zářím roku 2016 (bez názvu produktu vytištěné černě na boku nástroje), nejsou vybaveny technologií Bluetooth.

Indikátor vibrací

Zdraví a bezpečnost na pracovišti jsou stále důležitější. V důsledku vibrací v průběhu broušení, je „vibrující bílý prst“ (syndrom třesoucích se rukou), jedním z uznávaných příznaků. Mirka staví zdraví uživatelů na první místo. Mirka indikátor vibrací měří momentální úroveň vibrací a zobrazuje jej na barevně odstupňované stupnici. Měření otáček je pak zobrazováno v samostatném grafu.

Vibrace jsou měřeny dle standardů normy ISO 5349-1 na: 2001 (E). Doporučení, jak snížit množství vibrací, jsou-li nad běžnou úroveň, jsou zahrnuty v aplikaci.

Řešení pro měření vibrací jsou vyvíjena ve spolupráci s CVK AB.

CLOSE X

Denní dávka vibrací

Dodatečným nákupem v aplikaci získáte funkci počítadla celkové denní dávky vibrací. Zároveň tak získáte další funkci indikátoru vibrací. Denní dávka vibrací je pak měřena dle standardů směrnice 2002/44 / ES, článek 5. Rychloměr zežloutne, když byla obsluha vystavena úrovni 2,5 m / s2 (maximální denní dávka vibrací). Pracovníci tak mohou snadno sledovat a řídit úroveň vibrací, které se měří v průběhu posledních 5 pracovních minut a navíc jsou dokumentovány během posledních 30 dnů.

CLOSE X