Mirka's production site in Jeppo, Finland.

Et bæredygtigt Mirka - for dig og miljøet

Vores forretning er fokuseret på at levere de bedste værktøjer og løsninger til både overfladebehandling og præcisionsindustrien. For at være det mest bæredygtige valg graver vi dybt ned i kernen af ​​vores virksomhed for at finde ud af, hvad det virkelig betyder at være bæredygtig. Vi har allerede opnået meget og har mange flere initiativer, vi vil tage i fremtiden.

For os i Mirka har det altid været et klart mål ikke at spilde økonomiske eller materielle ressourcer, hverken vores egne eller vores kunders. Et lige så stort mål for os, er at bevare planetens ressourcer. Bæredygtighed er en naturlig forlængelse af denne tilgang. Det betyder at vi tager økonomi, jorden og mennesker i betragtning, når vi træffer forretningsbeslutninger – både her og nu og for fremtidige generationer.

Vi arbejder hårdt på at spare energi og råvarer, reducere affald, øge genanvendelse og reducere brugen af ​​vedvarende kemikalier. Vi udvikler sundere, sikrere og mere effektive produkter og processer til vores kunder og medarbejdere. For eksempel hjælper vores støvfrie slibningssystemer med at beskytte lungerne, samtidig med at de giver en renere og bedre overfladefinish.

Vi har samlet vores økonomiske, miljømæssige og sociale initiativer og resultater i en bæredygtighedsrapport, også kaldet "Our Clean Commitments". Under disse emner beskriver vi udviklingen af ​​vores virksomheds bæredygtighed gennemsigtigt med forskellige KPI'er. Læs mere i vores  infografik eller download alt materiale.

Om MirkaMirka Ltd er en global virksomhed og en del af den familieejede KWH Group Ltd. Mirkas forretningsområde er at tilbyde verdens førende overfladebehandlingsløsninger. Vores forretning fokuserer på vores kunders behov.

Virksomhedens typiske kunder er blandt andet producenter af træprodukter, bilproducenter og underleverandører samt bygnings- og renoveringsindustrien samt kompositindustrien.

I over 75 år har vores brand banet vejen for teknologiske gennembrud inden for overfladebehandling, og vi fortsætter med at forme industrien med vores ekspertise. Vi følger vores virksomheds værdier ved at være ansvarlige, engagerede, innovative og respektfulde.

Vi tilbyder vores kunder bæredygtige løsninger, der tager hensyn til de økonomiske, sundhedsmæssige, tekniske og miljømæssige aspekter.

Læs mere:Et overblik fra vores administrerende direktørLangsigtet bæredygtig udvikling har altid været en vigtig og naturlig del af Mirkas forretning. Det er en integreret del af Mirkas vision: at blive set af kunder og interesserede som den mest ansvarlige virksomhed. Denne vision om bæredygtighed kommer til udtryk i vores Clean Commitments. Det betyder, at vi bestræber os på at styre alle dele af vores drift og produktion med så lille indvirkning på miljøet som muligt og sikre, at brugen af ​​vores produkter forbedrer ergonomien og letter et sundere arbejdsmiljø.

Sundhed og ergonomi gælder naturligvis også for vores medarbejdere her på Mirka. I løbet af de sidste år har der været betydelige investeringer i sundheds- og sikkerhedsudvikling og ergonomi, f.eks. løbende forbedring af Power Tools og arbejdsstationer. I årevis har vores nul-uheldspolitik ført os til løbende at forbedre arbejdssikkerhed og trivsel i virksomheden mod verdensklasse.

Det er en spændende tid for bæredygtig udvikling. EU Green Deal er faktisk konstrueret til at understøtte en stærk grøn transformation, og mange investeringer vil blive kanaliseret for at muliggøre endnu større og hurtigere udviklingstrin. Mirka er et af grundlæggerne af programmet Sustainable European Abrasives Manufacturer (SEAM), hvor hele slibemiddelindustrien i Europa går sammen om at lede en endnu stærkere bæredygtig udvikling.

Læs mere: Ny teknologi sparer produktionsenergi

I de seneste år har Mirka udviklet en helt ny produktionsmetode til slibematerialer. Denne banebrydende metode er ikke kun enormt energieffektiv; den giver også mulighed for produktion uden farlige kemikalier.

Gennem sin historie har Mirka investeret meget i R&D og har også fundet på flere revolutionerende løsninger, f.eks støvfri slibning som det mest fremtrædende eksempel. Nu er Mirka midt i at tage det største teknologiske spring i virksomhedens historie med introduktionen af ​​en helt ny produktionsmetode. I Mirkas nye produktionsmaskiner hærdes limen, der binder sandkornene til papiret med højenergihærdning, i stedet for med varme som i de gamle maskiner.

Læs mere:

”Man kan sammenligne de gamle produktionsmaskiner med kæmpe papirmaskiner, mens de nye maskiner mere ligner digitale printere. De gamle maskiner er hundredvis af meter lange, mens de nye kun er 25 meter ”, forklarer F & U -direktør Mats Sundell.

Kvalitetskampagne gav mindre spild

I 2020 lancerede Mirka en kampagne for at forbedre kvalitet og produktivitet, hovedsageligt ved at sænke affaldet i produktionen. Da målene blev overskredet, kan kampagnen beskrives som en succes.

Kampagnen blev lanceret i begyndelsen af ​​2020 for personalet. To af Mirkas mest kendte slibeprodukter blev valgt til nærmere undersøgelse - Gold 80 og Gold 320. Målet var at finde ud af, i hvilke stadier af produktionen unødvendigt affald opstår, og at ændre måden at arbejde på ved at øge bevidstheden blandt medarbejderne.

Derudover blev der sat konkrete mål for kampagnen. Foranstaltningerne bør resultere i besparelser på 250 000 euro for de to goldprodukter samt besparelser på en million euro for alle Mirkas produkter.

Læs mere:

Automatisering kræver kontinuerlig træning

Mirka lægger stor vægt på personaleuddannelse, som er blevet stadig vigtigere. Nye færdigheder er nødvendige, da manuelt arbejde erstattes af automatiserede processer.

Mirka har altid været engageret i at oplære sit personale. I de senere år er uddannelse imidlertid blevet endnu vigtigere. Efterhånden som flere og flere processer automatiseres og digitaliseres, er der konstant masser af nye ting at lære. Samtidig er fokus flyttet fra rutinemæssigt manuelt arbejde til viden- og ekspertisearbejde.

”Vi lægger virkelig stor vægt på træning. Udover at oplære vores nuværende medarbejdere, ansætter vi også hele tiden nye medarbejdere for at få den rigtige ekspertise til Mirka ”, forklarer HR -chef Ulla Kauppi.

Læs mere:

Investeringer i sikkerhed og trivsel betaler sig

Når en ny medarbejder starter hos Mirka, gennemgår han eller hun meget grundig og omfattende sikkerhedstræning. Medarbejdere i produktionen får et sikkerhedskort, der skal fornys hvert femte år.

Dette er blot et par eksempler på, hvordan Mirka tager sikkerhedsspørgsmål meget alvorligt. I de senere år har der særligt været fokus på sikkerhed, da det også er en del af Mirkas strategi.

I 2020 blev sikkerhedsarbejdet intensiveret med lanceringen af ​​BeSafe -kampagnen. Kampagnen havde til formål at øge bevidstheden omkring sikkerhedsspørgsmål i endnu større omfang end tidligere.

Læs mere:

Lavere CO2 – udledning med lokale indkøb

Hvis Mirka står over for beslutningen om at vælge mellem to forskellige leverandører, der teknisk og økonomisk er noget lige, foretrækker virksomheden generelt den leverandør, der geografisk er tættere på Mirkas produktionsfaciliteter i Finland.

Mirka har konsekvent arbejdet efter dette princip i årtier allerede, hvilket resulterede i et stort netværk af lokale leverandører. Mere end halvdelen af ​​råvarerne og 30 procent af de komponenter, Mirka bruger, kommer enten fra den østrobotiske region eller fra Finland generelt.

Denne måde at arbejde på gælder for alle indkøb hos Mirka, fra råvarer til slibemidler til komponenter til elektrisk værktøj. Da Mirka først begyndte at producere elektriske værktøjer for et årti siden, kom komponenterne først hovedsageligt fra Asien, men senere blev finske leverandører valgt i stedet.

Læs mere:

Proaktivitet omkring miljø rundt om i verden

Bæredygtighed og miljøspørgsmål er noget, der angår hele Mirka -gruppen. Dette kan tydeligt ses i, at vores datterselskaber også følger vores principper om ren proaktivitet og arbejder for at opnå udvikling inden for bæredygtighed.

I 2019 indgik Mirka India et samarbejde med NGO Give Me Trees -tilliden og lancerede Dust Tree -kampagnen i Delhi - en af ​​de mest forurenede byer i verden. Opsummeringen af ​​kampagnen var, at for hver 500 solgte skiver Abranet ville Mirka Indien plante et peepal -træ i udvalgte grønne områder i Delhi.

Mirka Brasilien besluttede at gøre deres del og gik ind for strategien om, at efterhånden som bilparken blev fornyet, ville der blive lagt vægt på mere miljøvenlige alternativer til biler, der kører på traditionelt brændstof. Dette betød færre diesel og benzin biler til fordel for biobrændstof og hybridkøretøjer.

Læs mere:

Programmet, der sætter branchestandarder i EuropaSom medlem af Federation of European Producers of Abrasives, FEPA, havde Mirka en central rolle i grundlæggelsen af ​​programmet Sustainable European Abrasives Manufacturer (SEAM), der blev lanceret i 2020.

Formålet med SEAM -programmet er at støtte og hjælpe europæiske slibeproducenter på vej mod bæredygtig vækst og forbedringer af bæredygtigheden, hovedsageligt inden for produktion og distribution. Programmet er organiseret i de tre grundlæggende søjler for bæredygtighed: miljø, arbejdskraft og økonomi. For at blive godkendt til programmet skal producenterne opfylde en række minimumskrav inden for disse søjler, så for Mirkas del kom dette naturligt gennem vores engagement i bæredygtighed

SEAM -programmets idé er at fastsætte en europæisk bæredygtighedsstandard, der trækker industrien opad, hvor den kan finde den rigtige balance mellem miljøeffektivitet, produktionsydelse, arbejdssikkerhed for hele slibebranchen i Europa går sammen om at føre en endnu stærkere bæredygtig udvikling.

Mere information om FEPA: https://fepa-abrasives.org/

Mere information om SEAM: https://www.seam.earth/FEPA står for kvalitet

FEPA fungerer som en garanti for kvalitet for kunderne. Ved at købe FEPA-certificerede produkter ved kunderne, at det produkt, de køber, opfylder specifikke kvalitet- og sikkerhedskriterier.

Europæiske slibemiddelproducenter har de højeste kvalitets- og miljøstandarder i verden, men dette budskab har endnu ikke nået alle kunder og interessegrupper.

Det er noget, Federation of European Producers of Abrasives (FEPA) arbejder med. Organisationen har cirka 250 medlemsvirksomheder, herunder Mirka. FEPAs præsident er Mirka CEO Stefan Sjöberg.

Som et af de stiftende medlemmer er Mirka involveret i udformningen af ​​programmet og blandt de første til at starte bæredygtighedsrapportering efter nye kriterier. Mirkas kvalitetskrav og sikkerhedskrav er allerede så avancerede, at det i praksis ikke vil kræve ændringer i vores driftspraksis, at overholde det nye program.Læs mere om sikkerhed med slibematerialer: https://abrasivessafety.com/en-us/

 Mirka Ltd's liste over begrænsede materialer (RML) angiver de kemiske stoffer, der er klassificeret som "forbudte", "begrænsede" og "bekymringsfulde stoffer"

Mirka Restricted Materials List (v. 2.0 / 2020)