close

  My ShoppingCart


items
TOTAL:

Show Cart

{{ page.ImageAlt }}

Mirka lyhyesti

Vuosikymmenten kokemus alalta ja vahva panostus tuotekehitykseen ovat tehneet Mirkasta erikoisasiantuntijan joustavien hiomatuotteiden ja pölyttömän hionnan mahdollistavien tuotteiden saralla. Näitä innovaatioita tukee myös uusien uraauurtavien päällystysprosessien kehittäminen. Mirkan uuden Power Tools -yksikön omistautuminen innovatiiviseen muotoiluun ja tuotekehitykseen on synnyttänyt edistyksellisiä hioma- ja kiillotuskoneita, jotka myös tarjoavat merkittäviä etuja käyttäjilleen. Kun nämä yhdistetään valikoimaan tehokkaita, korkealaatuisia oheistuotteita, on Mirkan asiakkailla vertaansa vailla oleva mahdollisuus saada käyttöönsä täydellinen hiomaratkaisu, joka vastaa juuri heidän yksilöllisiä tarpeitaan.

Mirka on maailmanlaajuisesti kasvava yritys, jolla on tytäryhtiöt Euroopassa, Lähi-Idässä, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, sekä Aasiassa. Pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat Suomessa. Yli 97 % tuotannostamme menee vientiin, ja tuotteitamme myydään yli 100:ssa maassa.

Toimitilat

Mirkan tuotantotilat, pääkonttori sekä tutkimus- ja kehitysosasto sijaitsevat Suomen länsirannikolla Jepualla. Verkkotuotteiden taustamateriaali valmistetaan Karjaalla. Osa tuotannosta ja valmistuotevarasto sijaitsevat Jepuan lähellä Oravaisissa.

Tytäryhtiömme Isossa-Britanniassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Turkissa, Meksikossa, Brasiliassa, Singaporessa, Kiinassa, Venäjällä, Kanadassa, Lähi-idässä ja Intiassa sekä sivukonttorit Norjassa ja Tanskassa pitävät tiivistä yhteyttä yksittäisiin asiakkaisiin aluetasolla.

Toiminta-ajatuksemme

Tavoitteenamme on antaa ihmisille mahdollisuus parempiin suorituksiin.

Visiomme

Saavuttaa markkina-asema, jossa asiakkaat ja sidosryhmät näkevät meidät markkinoiden johtavana ja vastuullisimpana yhtiönä, joka edistää innovointia liiketoimintamme ydinsektoreilla.

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä

Vastuu ympäristöstä kuuluu luonnollisena osana Mirkan toimintaan. Otamme ympäristön huomioon kaikissa toiminnoissamme noudattamalla ympäristöjärjestelmämallin ISO 14001 määräyksiä.

Jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa huomioimme ympäristövaatimukset ja kierrätyksen. Ympäristötekijät ovat vahvasti esillä myös alihankkijoidemme kanssa, jotta ympäristövaikutukset voidaan huomioida kaikissa suunnittelun ja tuotannon vaiheissa.

Ympäristöpolitiikkamme kuuluu myös, että tuotantolaitteiden ja Mirkan valmistamien hiomatuotteiden on kestettävä pitkää käyttöä. Eräs tuotantokehityksemme tavoite onkin tehdä tuotteistamme vielä kestävämpiä, jolloin jätteiden määrä pienenee. Pyrimme myös käyttämään  helposti kierrätettäviä tuotepakkauksia. Tulevaisuuden tavoitteemme on kehittää uusia, vielä nykyistä ympäristöystävällisempiä materiaaleja.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakkaidemme työympäristöä sekä tuotteidemme ergonomiaa. Mirkan kehittämä ja patentoima pölytön hiomatuote Abranet® on parantanut työturvallisuutta merkittävästi ja vähentänyt ympäristökuormitusta. Abranet® parantaa perinteisesti ankaria työolosuhteita tehtaissa ja maalaamoissa vähentämällä ilmaan pääsevän vaarallisen pölyn määrää hiottaessa. Työntekijät eivät joudu pölylle alttiiksi, ilmastoinnin tarve pienenee ja energiakustannuksia voidaan alentaa.

Ekotehokkuus ja jatkuva kehitys ovat periaatteenamme valitessamme raaka-aineita ja suunnitellessamme tuotteidemme rakennetta. Useimmissa tapauksissa ympäristöystävällinen tuotantoprosessi on myös taloudellinen, tarkka, tehokas ja turvallinen. Tällaisia prosesseja haluamme kehittää ja käyttää. 

Quality from Start to Finish

Mirkan tunnuslause "Quality from Start to Finish" ("Laatua kautta linjan") tuo yrityksen korkean vaatimustason kaikkien nähtäville. Asetamme korkeat vaatimukset itsellemme, ympäristöllemme ja tuotteillemme, ja innovatiivisuus on menestyksemme avaintekijä. Mirkalaisia kannustetaan jatkuvaan perinteisten käsitysten kyseenalaistamiseen ja luovaan ajatteluun. Näin syntyvät ainutlaatuiset ratkaisut, jotka tuovat selkeitä etuja asiakkaillemme. Esimerkiksi Mirkan Net Sanding -verkkohiontakonseptin ansiosta olemme ensimmäinen hiomatuotteiden valmistaja maailmassa, joka on kehittänyt pölyttömän hiontaratkaisun ja saanut sen todella tekemään mitä sen kuuluukin tehdä, nimittäin hiontaan ilman pölyä!

Mirka on myös ensimmäinen yritys hiomatuotealalla, jolle on myönnetty kolme tärkeintä laatusertifikaattia – laatujärjestelmä ISO 9001, ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001.

Innovatiiviset tuotteet

Mirkan vahva panostus ja keskittyminen tuotekehitykseen on mahdollistanut, että pystymme tarjoamaan laajan valikoiman teknisesti ensiluokkaisia ja korkeatasoisia hiomatuotteita, hiomakoneita ja lisätarvikkeita. Yhdessä ne tarjoavat täydellisen innovatiivisen ratkaisun, joka tuo asiakkaille todellisia etuja nopeuden, ensiluokkaisen tehokkuuden, viimeistelylaadun ja kustannustehokkuuden muodossa.

Kattavaan valikoimaamme kuuluu Abralonin ja Abranetin kaltaisia ainutlaatuisia ja patentoituja tuotteita, joista on nopeasti tullut erittäin arvostettuja nimiä hiomatuotealalla. Näiden innovatiivisten pölyttömien hiontatekniikoiden suorituskyky onkin osoittautunut niin ylivoimaiseksi perinteisiin järjestelmiin verrattuna, että ne ovat jo muuttaneet monien ihmisten käsitykset hionnasta.

Kun tehokkuus maksimoidaan ja kustannukset minimoidaan, on helppo ymmärtää, miksi Mirkan tuotevalikoima sopii erinomaisesti kaikkein vaativimpiin käyttötarkoituksiin.

Mirka on paras kokonaisvaltainen hiontaratkaisu: "Total sanding solution"!

Haluatko liittyä joukkoomme?

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen: jobs@mirka.com tai täytä työhakemuslomake.

Success driven by people.

Henkilöstöllä on keskeinen ja aktiivinen rooli menestyksen saavuttamisessa kaikessa toiminnassamme. Työhönsä sitoutuneiden työntekijöiden avulla pääsemme tavoitteisiimme. Haluamme tukea ja kehittää henkilökuntaamme, koska tiedämme, että menestys syntyy pätevistä ja motivoituneista työntekijöistä.

Tässä henkilöstöpolitiikassa haluamme siksi painottaa seuraavia osa-alueita:

Osallistaminen
Pyrimme yrityksen kaikilla tasoilla avoimeen kommunikaatioon ja tiedottamiseen sekä molemminpuoliseen toistemme mielipiteiden kunnioittamiseen. Haluamme antaa työntekijöillemme mahdollisuuden osallistua oman osaston toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Olemalla aktiivinen ja osallistumalla parannustyöhön on työntekijällä myös hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Henkilöstön luottamushenkilöt ovat mukana yrityksen yhteistyötoimikunnassa ja johtoryhmän kokouksissa.

Määrätietoisuus ja tavoitteiden tuntemus
Määrätietoinen ja offensiivinen strategia on luonteenomaista yritystoiminnallemme. Haluamme työntekijöidemme olevan tietoisia päivittäisen työn tavoitteista. Meillä on selkeät päämäärät, ja toimiessamme yhdessä määrätietoisella tavalla strategian mukaisesti voimme toteuttaa tulevaisuuden visiot.

Johtajuus
Esimies vastaa yrityksen tärkeimmästä voimavarasta – henkilöstöstä. Tämä asettaa suuret vaatimukset esimiehen taidoille ja valmiuksille johtaa ihmisiä. Erillisessä johtamisen käsikirjassa kuvataan, millaista johtajuutta meillä sovelletaan. Esimies toteuttaa yrityksen strategiat ja tavoitteet, pilkkoo yrityksen/prosessin kokonaisstrategian operatiivisiksi tavoitteiksi, luo toimintasuunnitelmat ja tiedottaa niistä.

Pätevyys ja henkilökohtainen kehitys
Henkilöstön pätevyys on merkittävä tekijä toiminnassamme. Pidämme pätevyytemme jatkuvaa arviointia ja kehittämistä erittäin tärkeänä. Tarjoamme työntekijöillemme monia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Motivaatio
Meidän määritelmämme mukaan motivaatio on myönteinen ja energiaa antava voima, joka lisää toimiemme intensiteettiä ja luovuutta. Haluamme nähdä suoritettavan työn stimuloivana haasteena, joka nostaa motivaatiotamme. Arvioimme vuosittain työntekijöidemme motivaatiota tullaksemme jatkuvasti entistä paremmiksi.

Turvallinen ja viihtyisä työympäristö
Mirka pyrkii pitämään hyvää huolta työntekijöistään. Mielestämme hyvä yhteishenki ja viihtyisä ilmapiiri ovat tärkeitä. Painotamme myös hyvän työkyvyn ja turvallisen työ-ympäristön ylläpitämisen tärkeyttä; aktiivinen kunnon hoitaminen ja hyvin suunniteltu työturvallisuus ovat osa jokapäiväistä työtä.

 

Mirkan historia

Mirkan perusti vuonna 1943 Helsinkiin insinööri Onni Aulo. Sodanaikaiset olosuhteet ja tekniset ongelmat aiheuttivat sen, että tuotanto käynnistyi vasta tammikuussa 1946. Vaikeuksista ja sen ajan tiukasta säännöstelystä huolimatta Onni Aulon onnistui vajaassa puolessa vuodessa oppia hallitsemaan tuotantoprosessia, mikä oli melkoinen saavutus. Monen vaiheen ja vaihtelevien taloudellisten saavutusten jälkeen yritys siirtyi vuonna 1962 Kiitolaan Jepualle, josta löytyivät sopivat tilat. Oy Keppo Ab osti Mirkan vuonna 1966 ja vuonna 1973 molemmat yritykset yhdistyivät yhdeksi.

Jo 1960-luvun alussa huomattava osa Mirkan tuotteista menivät vientiin, kohdemaina USA, Iso-Britannia ja Islanti. Kasvaneiden vientimarkkinoiden ansiosta tuottavuus yli kaksinkertaistui vuonna 1965. 1970-luvun lopulla 54 % liikevaihdosta tuli viennistä.

Selviytyäkseen kansainvälisillä hiomatuotemarkkinoilla, yrityksen oli pakko luopua halvoista bulkkituotteista ja keskittyä korkealuokkaisiin teollisuustuotteisiin ja tuotekehitykseen. Vuonna 1969 ensimmäiset korkealuokkaiset tuotteet tulivat markkinoille ja samana vuonna aloitettiin itseliimautuvien hiontapyöröjen valmistus, jotka vielä tänäkin päivänä muodostavat tärkeimmän tuoteryhmän.

Koska uudet tuotteet vaativat parempia tuotantovälineitä ja suuremmat tuotantotilat, päätettiin vuonna 1972 rakentaa uudenaikainen tehdas, joka valmistuikin sitä seuraavana vuonna.

Vuonna 1977 osa tuotannosta siirrettiin Oravaisiin. Oravaisten tehdasta on asteittain laajennettu, viimeksi vuonna 2003. Jepuan tehdasta on asteittain laajennettu 1980- ja 1990-luvuilla. Vuonna 1996 valmistui Mirkan automatisoitu korkeavarasto, Jumbo-torni, joka on Mirkan maamerkki Jepualla. Syyskuussa 2004 vihittiin käyttöön uusin rakennus, halli 9 ja toimistorakennus.

Ensimmäiset tytäryhtiöt perustettiin Iso-Britanniaan vuonna 1979 ja Saksaan vuonna 1980. USA:n tytäryhtiö perustettiin vuonna 1985. Sitä seurasivat Ruotsi ja Ranska vuonna 1992, Italia 1995, Espanja 2003, Meksiko 2005 ja Brasilia 2006. Malesiassa avattiin vuonna 1996 vientikonttori, joka siirtyi Singaporeen vuonna 2000; nykyisin se on tytäryhtiö ja hallinnoi koko Aasian ja Tyynenmeren aluetta. Vuonna 2006 perustettiin Shanghaihin Kiinaan myyntikonttori, josta tuli itsenäinen tytäryhtiö vuonna 2008. Samana vuonna Mirka perusti tytäryhtiön myös Venäjälle. Vuonna 2009 perustettiin uusi tytäryhtiö Kanadaan ja Ruotsin tytäryhtiöstä tuli Mirka Scandinavia, jolla on sivutoimistot Norjassa ja Tanskassa. Uusin tytäryhtiö perustettiin vuonna 2010 Intiaan vahvistamaan Mirkan asemaa Aasiassa.

Nykypäivänä Mirka on kansainvälinen yritys, joka on KWH-yhtymän jäsen. KWH-yhtymä perustettiin vuonna 1984, jolloin Oy Keppo Ab osti puolet Oy Wiik & Höglund Ab:n osakkeista. KWH Group on nykyään kansainvälisesti tunnustettu toimija liikemaailmassa.

KWH-yhtymä

KWH-yhtymä on suomalainen perheyritys, joka tuottaa ja markkinoi muovituotteita, hiomatuotteita ja –tarvikkeita maailmanlaajuisesti, sekä tarjoaa logistisia palveluja.
www.kwhgroup.com

 

Mirka
Mirka valmistaa ja kehittää ensiluokkaisia hiomatuotteita sekä edistyksellisiä uusia hiomakoneita, jotka tarjoavat käyttäjille todellisia etuja. Net Sanding (Verkkohionta) on Mirkan kehittämä käänteentekevä pölytön hiontaratkaisu.
www.mirka.com

KWH Logistics
KWH Logistics muodostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä. KWH Freeze (Cold Storage) on Suomen johtava kaupallinen pakastevarastointi-yritys. Backman-Trummer-konserni (liiketoimintayksiköt Port & Sea ja Freight Forwarding) tarjoaa ahtaus- ja varastointi- sekä kuljetus- ja huolintapalveluja.
www.backman-trummer.fi

KWH Invest
Liiketoimintaryhmään kuuluvat KWH Plast, joka valmistaa pakkaus- ja etikettikalvoja sekä synteettistä paperia, ja Prevex, joka valmistaa LVI-tuotteita ja asiakaskohtaisia komponentteja. Prevex on Skandinavian johtava tiskipöytien vesilukkojen valmistaja.
www.prevex.com

Strategiset osakeomistukset käsittää 44,7% osuuden yhteistoimintayritys Uponor Infra Oy:stä, jonka toinen omistaja on Uponor Oyj (55,3%).