close

  My ShoppingCart


items
TOTAL:

Show Cart


Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä

Vastuu ympäristöstä kuuluu luonnollisena osana Mirkan toimintaan. Otamme ympäristön huomioon kaikissa toiminnoissamme noudattamalla ympäristöjärjestelmämallin ISO 14001 määräyksiä.

Jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa huomioimme ympäristövaatimukset ja kierrätyksen. Ympäristötekijät ovat vahvasti esillä myös alihankkijoidemme kanssa, jotta ympäristövaikutukset voidaan huomioida kaikissa suunnittelun ja tuotannon vaiheissa.

Ympäristöpolitiikkamme kuuluu myös, että tuotantolaitteiden ja Mirkan valmistamien hiomatuotteiden on kestettävä pitkää käyttöä. Eräs tuotantokehityksemme tavoite onkin tehdä tuotteistamme vielä kestävämpiä, jolloin jätteiden määrä pienenee. Pyrimme myös käyttämään  helposti kierrätettäviä tuotepakkauksia. Tulevaisuuden tavoitteemme on kehittää uusia, vielä nykyistä ympäristöystävällisempiä materiaaleja.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakkaidemme työympäristöä sekä tuotteidemme ergonomiaa. Mirkan kehittämä ja patentoima pölytön hiomatuote Abranet® on parantanut työturvallisuutta merkittävästi ja vähentänyt ympäristökuormitusta. Abranet® parantaa perinteisesti ankaria työolosuhteita tehtaissa ja maalaamoissa vähentämällä ilmaan pääsevän vaarallisen pölyn määrää hiottaessa. Työntekijät eivät joudu pölylle alttiiksi, ilmastoinnin tarve pienenee ja energiakustannuksia voidaan alentaa.

Ekotehokkuus ja jatkuva kehitys ovat periaatteenamme valitessamme raaka-aineita ja suunnitellessamme tuotteidemme rakennetta. Useimmissa tapauksissa ympäristöystävällinen tuotantoprosessi on myös taloudellinen, tarkka, tehokas ja turvallinen. Tällaisia prosesseja haluamme kehittää ja käyttää.