{{ page.ImageAlt }}

Clean Commitments

Tavoitteemme on tarjota asiakkaille parhaat mahdolliset pintahionta tuotteet ja järjestelmät. Ollaksemme vastuullisin yritys joka tarjoaa kestävimmät hiontajärjestelmät, etsimme yrityksemme syvyyksistä vastauksen kysymykseen mitä tarkoittaa olla kestävän kehityksen kannalla. Paljon olemme jo saavuttaneet ja meillä on myöskin monta lisää aloitetta tulevaisuutta ajatellen.

Mirkan henkilöstölle on aina ollut itsestään selvää säästää omia ja asiakkaiden taloudellisia ja aineellisia varoja.  Meille on  yhtä tärkeää säästä maapallon luonnonvaroja. Tästä lähtökohdasta on kestävän kehityksen tavoite luonnollinen jatke. Tämä tarkoittaa että liiketoimintapäätöksiä tehdessämme otamme huomioon talouden, maapallon ja ihmiset – sekä nykyisen että tulevien sukupolvien hyväksi.

Etsimme koko ajan mahdollisuuksia pienentää ympäristöjalanjälkeämme – tämä on yrityksemme arvojen mukaista ja vähentää kustannuksia. Olemme tehneet paljon työtä säästääksemme energiaa ja raaka-aineita, vähentääksemme jätettä, lisätäksemme kierrätystä ja vähentääksemme hajoamattomien kemikaalien käyttöä. Kehitämme terveellisempiä, turvallisempia ja tehokkaampia tuotteita ja valmistustapoja sekä asiakkaidemme ja työntekijöidemme hyväksi. Esimerkkinä tästä: Meidän pölyttömät hiomajärjestelmämme auttavat suojaamaan työntekijöiden keuhkoja ja tekevät pintakäsittelystä puhtaampaa ja parempaa.

Yhteiskuntavastuuraportti 2016

Clean Proactivity

Ennakoivalla asenteella etsimme tapoja vähentää tuotteidemme vaikutusta ympäristöön. Emme käytä SVHC-listalla olevia kemikaaleja (SVHC on erityistä huolta aiheuttavista aineiden lista) ja noudatamme täysin EU:n asetusta joka koskee kemikaalirekisteröintiä, kemikaalien arviointia, lupamenetelmiä sekä rajoituksia – ns REACH asetusta.

Kestävän kehityksen innovaatio

Kestäviin ratkaisuihin tähtäävät innovaatiot ovat mielestämme järkeviä ja kannattavia. Seuraavassa muutamia esimerkkejä saavutuksistamme:

 • Uusien vähän energiaa vaativien teknologioiden kehittäminen – tämä vähentää pinnoitettujen hiomatuotteidemme valmistuksessa käytettyä energian tarvetta.

 • Väriaineiden vaihtaminen raskasmetallittomiin vaihtoehtoihin – tämä vähentää raskasmetallien määrää tuotteissamme.

 • Jätehartsinkäsittelyn ja käytön parantaminen – tämä lisää työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja vähentää jätteiden hävittämiseen liittyviä vaaratekijöitä

 • Uuden innovatiivisen katalyyttiteknologian kehittäminen – tämä tekee lämpökonelinjoistamme tehokkaampia vähentämällä tuotteidemme valmistuksessa tarvittavan energian määrä.

 • Tehokkaampien kuljetusreittien suunnittelu tuotteillemme - tämä pienentää hiilijalanjälkeämme.

 

Mirka Ltd Restrictded Materials Listalla on tarkennettu aineet seuraavissa luokissa: ”kielletty”, ”rajoitettu” ja ”huolta aiheuttava aine”.

Mirka Restricted Materials List (v. 1.5 / 2019)

Clean Partner

Näemme itsemme kumppanina meidän tuottajille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Clean partner, tai reilu kumppani,ajatus tarkoittaa tiiviiden suhteiden muodostamista. Suhteiden jotka rakentuvat luottamukselle ja molemminpuoliselle hyötysuhteelle. Tämä sisältää myös molemmin puolista vuorovaikutusta rehellisyyden, integriteetin ja yhteistyön edistämiseksi.

Customer Partnerships

Meidän asiakkaille olemme sekä tuottajia että kumppaneja. Tarjoamme heille tuotteita, palveluja ja ratkaisuja ja vastineeksi saamme asiakaspalautetta ja jatkuvaa yhteistyötä. 

Supplier partnership

Uskomme pitkäjänteisen, reilun asiakassuhteen rakentamiseen luotettavien ja turvallisten tuottajiemme kanssa. Päämäärämme on vähentää riskejä sekä yhtiöllemme että tuottajillemme.

Clean Production

Tuontantoyhteisömme on yhteistyömyönteinen. Teemme työtä yhdessä saavuttaaksemme korkeatasoisen turvallisuuden, tehokkuuden ja ympäristömyönteisyyden kaikissa tuotantoyksiköissämme.

Vuosien varrella olemme:

 • Vähentäneet VOC määrää 250 000 litralla poistamalla Isopropanoolin käyttöä liuottimena stearate pinnoitteessa.

 • Asteittain poistaneet ftalaattien käyttöä

 • Löytäneet fenoolihartsin jolla on alhaisempi määrä vapaita monomeereja kuin 15 vuotta sitten.

 •  Lopettaneet kromia sisältävien värien käyttöä 

Vuonna 2012,

 • Otimme myrkyllisen cryolite-aineen (2 tonnia vuodessa) pois käytöstä kokonaan.

Tällä hetkellä,

 • Kehitämme xylene-vapaata prosessia hienohiekkaisten tuotteiden tuotannolle. Tätä prosessia tullaan käyttämään vettähylkivien hiomapapereiden tuotannossa, tämä tuote edustaa Mirkan erikoisosaamista.

Clean Performance

Lähestymme asioita järjestelmällisesti – meillä on pitkän ajanjakson taloudellinen strategia ja keskitymme kestävään kehitykseen. Kun kerran olemme päättäneet, mikä on oikea asia tehdä niin me teemme niin.

Asiakkaan suoritusta, terveyttä ja turvallisuutta ajatellen

Asiakkaidemme menestyminen on tärkeä tekijä yrityksemme menestykselle. Suunnittelemalla tuotteita jotka edistävät asiakkaidemme suoritusta, terveyttä ja turvallisuutta heidän toiminnoissan saavutamme taloudelliset määränpäämme.