Mirka on saavuttanut tärkeän virstanpylvään

2016-08-31

Oy KWH Mirka Ab on tänään 31.8.2016 saavuttanut merkittävän virstanpylvään. Mirkan päätehdas Jepualla on nyt täysin riippumaton fossiilisista polttoaineista.

Syyskuussa 2013 Mirka otti Jepualla käyttöön bioenergialaitoksen, jonka polttoaineena käytetään omaa tuotantojätettä, muita jäteperäisiä polttoaineita sekä puuhaketta. Voimala hyödyntää Mirkan tuotantojätteen, mikä vähentää uusiutumattomien energialähteiden käyttöä. Tämä on myös mahdollistanut Mirkan oman kaatopaikan sulkemisen.

Tänään Mirka ottaa käyttöön biokaasun polttolaitoksen, jossa energia tuotetaan biokaasulla raskaan polttoöljyn sijaan. Energiayhtiö Adven on rakentanut laitoksen ja vastaa sen hoidosta. Biokaasun toimittaa Jepuan Biokaasu Oy. Laitoksen myötä Mirkan tarvitseman lämpöenergian tuottaminen Jepualla on nyt täysin riippumatonta fossiilisista polttoaineista.

”Kymmenen vuoden työ on saavuttanut suuren virstanpylvään. Onnistumisen tärkein tekijä on ollut yhteistyö. Uutta tekniikkaa ja uusia ratkaisua tarvitaan, mutta avain vision saavuttamiseen on yhteistyö partnereiden kanssa”, sanoo Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg.

Mirkan ponnistelut kestävien energiaratkaisujen löytämiseksi ovat pienentäneen Mirkan CO2-päästöjä noin 6000 tonnilla. Mirka täyttää lisäksi jo nyt uudet PIPO-asetukset, jotka astuvat voimaan vuonna 2018.

”Kestävässä kehityksessä ei ole kyse pelkästään ympäristövaikutuksista, vaan myös taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Mirkalle tämä merkitsee säästöjä energiakustannuksissa, mikä puolestaan lisää kilpailukykyä. Kilpailu matalapalkkamaiden kanssa kasvaa, ja kilpailukykyinen kustannustaso on välttämätöntä”, Stefan Sjöberg jatkaa.