2018-05-21

Nolla tapaturmaa –foorumi on jälleen myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoille, jotka ovat onnistuneesti edistäneet työturvallisuutta. Mirka sijoittui tasolle 2, mikä tarkoittaa, että työturvallisuus on noussut tasolla vuodesta 2016 ja lähestyy nyt maailman huippuluokkaa.

Nolla tapaturmaa –foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tarkoituksena on edistää ja parantaa työturvallisuutta ja hyvinvointia työpaikalla, sekä levittää hyviä käytäntöjä. Toimintaa koordinoi Työterveyslaitos ja verkostoon kuuluu tällä hetkellä 408 jäsentä.

Mirkan onnettomuusaste on laskenut huomattavasti viime vuoden aikana, mikä johti työturvallisuusluokituksen nousuun tasolle 2. Mirkalla on jo useamman vuoden ajan määrätietoisesti panostettu työturvallisuuden parantamiseen mm. lisäämällä henkilöstön tietoisuutta, investoimalla koneiden ja kemikaalien turvallisuuteen sekä sijoittamalla henkilökohtaisiin suojavarusteisiin. Myös avoimella ja aktiivisella vuoropuhelulla johdon ja henkilökunnan välillä työturvallisuusasioissa on tärkeä rooli parannustöissä.

Mirkalla tavoitteena on nolla työtapaturma kaikissa toiminnoissa. Työympäristön turvallisuuteen vaikuttavat paitsi työympäristö, myös asenteet ja työskentelytavat.

- Seuraavan työturvallisuuden tason saavuttamiseksi toisin sanoen korkeimman luokan, tarvitaan kaikkien panosta, sanoo Management System Manager Johan Palmroos.