Ennaltaehkäisevä työsuojelu tuottaa tulosta

2019-01-13

Uusi vuosi alkaa uudella 0-tapaturmaa ennätyksellä.

Vastuullisuus on osa Mirkan identiteettiä ja luonnollinen osa liiketoimintaamme. Tämä näkyy myös ennaltaehkäisevässä työsuojelussa, jonka tavoitteena on mahdollistaa nollatapaturmaa kaikissa Mirkan toimipisteissä.

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen ja kehittäminen ovat olleet osa Mirkan toimintasuunnitelmaa jo vuosikymmenten ajan. Tiimilähtöisessä työkulttuurissamme pyritään yhteistyötä tekemällä saavuttamaan korkealle asetetut turvallisuus- ja kestävän kehityksen tavoitteet. Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat kaikkien yhteinen asia, johon ei vaikuta ainoastaan työympäristö vaan myös asenteet ja työskentelytavat. Tietoisuutta ja asenteita pyritään parantamaan pitämällä työterveys ja -turvallisuus esillä päivittäisessä työssä aktiivisen johtamisen ja erilaisten koulutusten avulla. Myös työntekijöiden osallistuminen läheltä piti -raportointiin ja korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun sekä toteutukseen ovat tärkeässä roolissa ennaltaehkäisevässä työsuojelussa.    

Määrätietoinen panostaminen ennaltaehkäisevään työsuojeluun sekä työpisteiden ja koneiden turvallisuuden parantamiseen ovat tuottaneet tulosta. Tuotantoyksikkömme Oravaisissa, Pietarsaaressa ja Karjaalla ovat parantaneet 0-tapaturmaa tuloksiaan toistuvasti, ja viime vuoden lopulla myös Mirkan suurimmassa tuotantoyksikössä Jepualla saavutettiin uusi 0-tapaturmaa ennätys. Edellinen ennätys 166 päivää oli yli 15 vuoden takaa.

- Tästä on hyvä aloittaa uusi tapaturmaton vuosi! Stefan Hagnäs, Site Manager, Jepuan tuotantolaitokselta toteaa.