Sustainability is important to Mirka.

Vastuullinen Mirka – sinulle ja ympäristölle

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset hiomatuotteet, koneet ja kokonaisratkaisut pinnan käsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Saavuttaaksemme markkina-aseman, jossa asiakkaamme ja sidosryhmämme näkevät meidät paitsi markkinoiden johtavana, myös kaikkein vastuullisimpana yrityksenä, meidän täytyy selvittää, mitä vastuullisuus todella tarkoittaa yrityksen näkökulmasta. Olemme jo päässeet melko pitkälle, ja tulevaisuudessa aiomme tehdä vielä enemmän.

Meille Mirkalaisille on itsestäänselvyys olla tuhlaamatta taloudellisia tai aineellisia resursseja – niin omiamme kuin yhteistyökumppaneidenkin. Yhtä tärkeäksi koemme säästää maapallon luonnonvaroja, ja vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet ovat luonnollinen jatke tälle. Tämä tarkoittaa, että tehdessämme liiketoimintaa koskevia päätöksiä, otamme talouden, maapallon ja ihmiset huomioon – nyt ja tulevaisuuden sukupolville. Osana pyrkimystämme säästää resursseja ja suosia paperitonta toimistoa, olemme päättäneet olla painattamatta tämän vuoden yhteiskuntavastuuraporttia. Elektroninen versio on paitsi helpompi ja nopeampi jakaa, se ei vaadi tulostamista eikä kuljetusta, mikä tarkoittaa pienempää hiilijalanjälkeä.

Olemme työskennelleet ahkerasti säästääksemme energiaa sekä raaka-aineita, vähentääksemme jätteen määrää ja lisätäksemme kierrätystä, sekä vähentääksemme pysyvien orgaanisten kemikaalien käyttöä. Kehitämme terveellisempiä, turvallisempia ja tehokkaampia tuotteita ja prosesseja, joista sekä asiakkaamme että työntekijämme hyötyvät. Esimerkiksi pölyttömän hionnan konseptimme auttaa suojelemaan työntekijöiden keuhkoja, tarjoten samalla puhtaamman ja paremman pinnan viimeistelyn.

Our Clean Commitments. Olemme koonneet taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset aloitteemme sekä saavutuksemme ”Our Clean Commitments” -osioiden alle. Näiden otsikoiden alla kerromme yritysvastuumme kehityksestä läpinäkyvästi eri avainmittareiden avulla. Lue lisää infograafeista tai lataa kaikki sivut.

 

Mirka

Mirka Oy on kansainvälinen yritys ja osa suomalaista perheomisteista KWH -yhtymää. Mirkan liikeidea on tarjota maailmanluokan ratkaisuja pintakäsittelyyn sekä tarkkuushiontaan, ja toimintamme keskittyy asiakkaidemme tarpeisiin.

Asiakaslähtöisen työn sekä toimintojen ja asiantuntemuksen jatkuvan kehittämisen avulla pystymme tarjoamaan räätälöityjä järjestelmiä ja kaupallisia ratkaisuja. Niiden pohjana on laaja valikoima teknisesti ensiluokkaisia hioma- ja kiillotustuotteita sekä innovatiivisesti suunniteltuja koneita.

Noin 97 % Mirkan tuotannosta menee vientiin, ja tuotteitamme myydään yli 100:ssa maassa. Mirkan liiketoiminta on keskittynyt autoalalle, puu- sekä veneteollisuuteen, ja asiakkaisiimme lukeutuu puutuotteiden valmistajia, autokorjaamoja sekä autoteollisuuden toimijoita ja alihankkijoita. Mirkan tuotteet ja kokonaisratkaisut palvelevat myös rakentamisen ja remontoinnin sekä komposiittiteollisuuden tarpeita. Näiden lisäksi Mirka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja tarkkuushiontaan, kuten teollisuustelojen, kuluttajaelektroniikan ja lasin hiontaan sekä mikrohiontaan.

Lue lisää:

Etsimme jatkuvasti tapoja vähentää ympäristöjalanjälkeämme – tämä vastaa yrityksemme arvoja ja vähentää myös kustannuksia.

Kansainvälinen Mirka

Mirka on kansainvälisesti laajeneva yritys, jolla on yhteensä 18 tytäryhtiötä Euroopassa, Lähi-Idässä, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Suomessa. Yli 97 % tuotannosta menee vientiin ja tuotteita myydään yli 100 maassa.

Lue lisää:Global map of Mirka's activities.

Olemme markkinoiden johtavin ja vastuullisin yritys pintakäsittely- ja tarkkuushiontaratkaisujen alalla. Lue lisää Kansainvälinen Mirka.

Clean proactivity

Etsimme ennakoivia keinoja, joilla voimme pienentää tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä. Emme käytä SVHC-luettelon (Substances of Very High Concern) kemikaaleja ja toimintamme on täysin REACH-asetuksen (kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus) mukaista.

Kestävä innovointi

Pidämme kestävää innovointia sekä järkevänä että kannattavana. Seuraavassa muutamia esimerkkejä saavutuksistamme:

  • Uusien matalaenergiatekniikkojen kehittäminen – tämä vähentää pinnoitettujen hiomatuotteidemme valmistamiseen tarvittavan energian määrää.
  • Vaihtaminen raskasmetallittomaan väriaineeseen – tämä vähentää raskasmetallien määrää tuotteissamme.
  • Parannukset jätehartsin käsittelyyn – tämä varmistaa henkilöstömme työsuojelun ja pienentää hävittämiseen liittyviä vaaroja.
  • Uuden katalyysitekniikan innovointi – tämä tehostaa lämpötuotantolinjojemme toimintaa ja vähentää tuotteidemme valmistusenergian kulutusta.
  • Tehokkaampien kuljetusreittien suunnittelu – tämä pienentää hiilijalanjälkeämme.

Jotta säilytämme asemamme alan edelläkävijänä ja pystymme jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme innovatiivisia ja laadukkaita hiontatuotteita, tuotekehitys on tärkeä osa toimintaamme. Tuotekehityksen tavoite on luoda kattavia ratkaisuja, jotka ratkaisevat asiakkaan jokapäiväiset haasteet ja lisäksi vastaavat myös työsuojelun ja työympäristön huolenaiheisiin.

Lue lisää: Clean proactivity

Clean Proactivity is important at Mirka.

Mirka Power Tools näyttää tietä

Vuonna 2009 lanseerasimme ensimmäisen harjattoman sähköisen hiomakoneemme Mirka® CEROS. Vuonna 2012 esiteltiin Mirka® DEROS, ensimmäinen Bluetooth®-yhteydellä ja integroidulla tärinäsensorilla varustettu hiomakone. Sen lisäksi, että innovatiivinen konesuunnittelumme on voittanut useita palkintoja, useimmat sähköhiomakoneistamme ovat myös markkinoiden pienimmät ja kevyimmät.

Mirka on ollut edelläkävijä yli 15 vuoden ajan pölyttömien hiontaratkaisujen kehittämisessä. Kun Mirka keksi pölyttömän hionnan Abranetin myötä, se mullisti hionnan. Verkkorakenteiset hiontatuotteemme parantavat jatkuvasti työoloja; terveys- ja turvallisuuskysymykset ovat aina olleet kehitystyömme eturintamassa.

Nykyään tarjoamme täydellisen pölyttömän hiontaratkaisun älykkäillä koneilla. Kaikki kehittyneet hiomakoneet on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Suomessa.

Lue lisää palkituista koneistamme ja työkaluistamme.

Pieni ympäristövaikutus Mirkan sähkötyökaluilla

Mirkan sähkötyökalut ovat olleet ympäristönsuojelulakien ja -määräysten vaatimustenmukaisuuden etulinjassa jo vuosien ajan, mutta tilanne kiihtyi vuonna 2016, kun sähkötyökaluyksikköön perustettiin erillinen vaatimustenmukaisuuteen keskittyvä tiimi.

Tiimin tärkein tavoite on varmistaa, että Mirkan sähkötyökalujen ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.

On myös jatkuvasti selvempää, että asiakkaiden ympäristötietoisuus on lisääntynyt, sillä yritykseltä pyydetään jatkuvasti tiheämmin vaatimustenmukaisuustodistuksia ja asiakirjoja. ”Esimerkiksi Saksan markkinoilla on keskitytty monien vuosien ajan kierrätykseen, ja sieltä tulee usein kyselyjä Mirka-hiomakoneiden kierrätettävyydestä”, selittää vaatimustenmukaisuuspäällikkö Annika Stenmark.

Lue lisää: Mirka people having a meeting.

Aina kun tuotteesta paljastuu epäilys, että se ei olekaan vaatimusten mukainen, kyseinen tuote lähetetään testattavaksi ulkopuoliseen riippumattomaan laboratorioon. Lisäksi tuotannossa käytettyjä komponentteja, niiden toimitusketjua ja muita osa-alueita auditoidaan jatkuvasti sisäisesti, jotta mikään elektroniikkaosa ei varmasti sisällä konfliktialueiden mineraaleja.

Digitaaliset työkalut parantavat työympäristön terveellisyyttä

Innovative and Intelligent Power Tools

Lue lisää:

Työsuojeluvalvonta helpottui selvästi myMirka®-sovelluksen julkaisun myötä. Sillä voi seurata tärinätasoa ja tärinäaltistusta, jolloin voidaan ehkäistä esimerkiksi valkosormisuutta.

Kun sähkökäyttöinen Mirka-hiomakone yhdistetään sovellukseen Bluetooth*-yhteydellä, käyttäjä voi seurata tärinätasoja reaaliaikaisesti ja pitkällä aikavälillä**. Sovelluksen myMirka Dashboard näyttää myMirka-sovelluksesta kerätyt tärinätulokset visuaalisesti. Sen avulla onkin helppo seurata ja analysoida työoloja sekä parantaa ergonomiaa merkittävästi.

Tärinän lisäksi sovellus pystyy seuraamaan hionnan aikaista energiankulutusta, kuormitusta ja nopeutta. Sovelluksessa on myös ominaisuus, joka seuraa koneen moottorin ja voimanvälityksen tilaa: jos mikään näistä osoittaa ylikuumenemisen merkkejä, kone siirtyy automaattisesti turvatilaan. Tämä pidentää työkalun käyttöikää ja pienentää hiilijalanjälkeä.Ergonomia edellä

Mirka® CEROS lanseerattiin kymmenen vuotta sitten mullistamaan maailmaa. Lähtökohtana suunnittelussa oli kehittää yhtä kevyt, pieni ja tehokas sähköhiomakone kuin silloin huomattavasti yleisemmät paineilmatyökalut. Tämä edellytti uuden harjattoman moottoriteknologan käyttöönottoa sekä hyvää yhteistyötä loppuasiakkaan sekä muotoilutoimiston kanssa.

"Lopputulos on historiaa, CEROS, sekä siitä jatkokehitetty Mirka® DEROS, ovat edelleen maailman parhaita sähkökäyttöisiä epäkeskohiomakoneita, joita moni on yrittänyt kopioida pääsemättä läheskään yhtä hyvään lopputulokseen", kertoo Power Tools -yksikön Unit Manager Veli-Pekka Västi. Siirtyminen paineilmatyökaluista sähkökäyttöisiin säästää huomattavasti energiaa. Esimerkiksi Mirka DEROS:n kohdalla tämä tarkoittaa jopa 90% pienempää sähkönkulutusta kuin vastaava paineilmakone. Suuntaus on yhä enemmän kohti sähköja akkukäyttöisiä laitteita, ja Mirka on aktiivisesti kehittämässä uusia ratkaisuja paineilmakoneiden korvaamiseksi mm. autotehtaissa.Sustainability is important to Mirka.

Power Tools -yksikön johtaja Veli-Pekka Västi.

Lue lisää: 

Kestävät hioma-aineet

Kun tavoitteena on täydellinen pintaviimeistely, tulokseen ei ole koskaan tyytyväinen. Sitä haluaa aina kehittää ja parantaa. Tämä ajattelutapa on Mirkan kehitys- ja tutkimustiimin ytimessä: jäsenet uurtavat jatkuvasti uusia uria ja kehittävät uusia ratkaisuja etsiessään rajoja sille, mitä hiomaaineelta, hiomakoneelta tai kiillotusaineelta voi odottaa.

Yksi esimerkki tavoista, joilla Mirka näyttää tietä, on Abranetin keksiminen. Mullistimme hiomisen yhdellä nerokkaalla idealla, käyttämällä hiomaaineena paperin sijaan verkkoa.

Lue lisää:

 

 Sustainability is important to Mirka.

"Jatkuva kamppailumme ympärinstön puolesta on keinomme tehdä hioma-aineista yhä kestävämmät", Development Engineer Hans Hede kertoo.

Eurooppalaisilla hiontamateriaalien valmistajilla on maailman korkeimmat laatu- ja ympäristöstandardit, mutta tämä tieto ei ole vielä saavuttanut kaikkia asiakkaita ja sidosryhmiä.

Tämä on asia, jonka eteen FEPA (Federation of European Producers of Abresives) tekee työtä. Organisaatiolla on noin 250 jäsenyritystä, mukaan lukien Mirka. FEPA: n puheenjohtaja on Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg.

Yhtenä perustajista Mirka on mukana ohjelman suunnittelussa ja aloittaa ensimmäisten joukossa vastuullisuusraportoinnin uusien kriteerien mukaisesti. Mirkan laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat jo niin edistyneet, että uuden ohjelman noudattaminen ei käytännössä vaadi muutoksia toimintatapoihimme.

Lue lisää AbrasivesSafety-stä.

FEPA toimii laatutakuuna asiakkaille. Ostamalla FEPA-sertifioituja tuotteita asiakkaat tietävät, että heidän ostamansa tuote täyttää tietyt laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Vesipohjaiset kiillotusaineet – Parempi vaihtoehto niin sinulle kuin ympäristöllekin

”Jokainen yhdeksästä tuottamastamme kiillotusaineesta on vesipohjainen. Se on sitoumuksemme kestävään kehitykseen. Liuotusainepohjaiset tuotteet saattavat olla tehokkaita lyhyellä aikavälillä, mutta ne aiheuttavat enemmän vahinkoa ja haittaa niin käyttäjälle kuin ympäristöllekin.” vaatimustenmukaisuuspäällikkö Maria Sundqvist kertoo.

Mirkan kiillotusainetuotanto on Pietarsaaressa.

Teemme tiivistä yhteistyötä tuotantotiimin kanssa, ja pidämme kestävän kehityksen aina mielessämme, kun kehitämme uusia kiillotusaineita”, Maria kertoo.

Mirkan kiillotusainetuotejohtaja Kim Rönnholm huomauttaa että asiakkaille on erittäin tärkeää, että Mirka tuottaa vesipohjaisia kiillotusaineita.

”Muissa kuin vesipohjaisissa aineissa on kauhea löyhkä. Hiomiseen tarvitaan suojanaamaria. Vesipohjaiset kiillotusaineemme ovat erittäin käyttäjäystävällisiä."

Lue lisää: 

 All Mirka polishes are water-based.

Jokainen yhdeksästä tuottamastamme kiillotusaineesta on vesipohjainen. Se on sitoumuksemme kestävään kehitykseen.

Mirka Oy: n RML-luettelo - luettelo rajoitetuista materiaaleista - määrittää kemialliset aineet, jotka luokitellaan "kielletyiksi", "rajoitetuiksi" ja "hälyttäviksi".

Mirka Restricted Materials List (v. 2.0 / 2020)

Clean partner

Pidämme itseämme toimittajiemme, asiakkaidemme ja työntekijöidemme yhteistyökumppanina. Puhdas kumppani tarkoittaa vahvan suhteen kehittämistä, joka perustuu luottamukseen ja molemminpuoliseen hyötyyn. Se tarkoittaa myös kaksisuuntaista viestintää rehellisyyden, luottamuksen ja yhteistyön edistämiseksi.

Asiakaskumppanuudet

Me olemme sekä tavarantoimittaja että yhteistyökumppani asiakkaillemme. Tarjoamme heille tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja ja he tarjoavat meille asiakaspalautetta ja liiketoiminnan jatkuvuutta.  

Toimittajakumppanuudet

Uskomme pitkäaikaisten, rehellisten kumppanuuksien kehittämiseen täsmällisten, luotettavien ja turvallisten toimittajien kanssa. Tavoitteemme on vähentää sekä oman että toimittajiemme

liiketoiminnan riskejä. Kestävä ja aito yhteistyö sidosryhmiemme kanssa perustuu jatkuvaan ja aktiiviseen vuoropuheluun kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Sen avulla pystymme reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti asiakkaidemme uusiin tarpeisiin.

Lue lisää: Clean partner

Happy people in Mirka production.

Mirkan lasihiontaratkaisut – Parempia ympäristölle samalla, kun ne säästävät aikaa ja rahaa

Vuonna 2018 Mirka France järjesti koulutuksen Mont Blancin tiimille vuoren huipulla 3 842 metrin korkeudessa. Mirka toimitti tehokkaan, kestävän ja taloudellisen huoltoratkaisun; naarmuuntuneiden lasipaneelien vaihtaminen olisi edellyttänyt helikopterikuljetusta, joten vaihtamisen sijaan tiimi hioisi ja kiillottaisi lasipaneelit paikan päällä.

Tavoite oli hioa ”Askeleen tyhjyyteen” eli Aiguille du Midi -lasisillan lasit. Se on 8 mm:n paksuista suojalasia. Lasien vaihtaminen on erittäin monimutkaista, joten Compagnie du Mont Blanc suosi lasin hiomista ja kiillottamista, kun turistiliikenteen aiheuttamat naarmut piti poistaa.

"Hanke oli haastava", Mirka Francen myyntimies Christophe Pichon ja teknikko Nicolas Vermorel kertovat.

Lue lisää: Mirka provides glass sanding solutions.

”3 842 metrin korkeudessa on vaikeaa nähdä. Happea on vähän, korkeustaudin vaara on todellinen ja lasin kylmyys teki tehtävästä vaikean.”

Kestävä kehitys globaalisti Mirkan ytimessä

Me Mirkassa pyrimme olemaan yhä energiatehokkaampia kaikissa prosesseissa käyttämällä uusiutuvampia energiavaroja. Toimimme näin taistellaksemme ilmastonmuutosta vastaan ja pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme. Kestävä kehitys on osa ”The Mirka Way” -ajattelua, ja se on mukana kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja tytäryhtiöissämme.

Lue lisää: Infografiikka
Hyviä esimerkkejä tytäryhtiöiltä 
Sustainability is important to Mirka.

Clean production

Tuotantomme työkulttuuri on tiimilähtöistä. Yhteistyöllä pyrimme saavuttamaan korkealle asetetut turvallisuus-, laatu-, tehokkuus- ja kestävän kehityksen tavoitteet kaikissa tuotantolaitoksissamme.

Vuosien saatossa olemme:

  • Vähentäneet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä 250 000 litralla lopettamalla isopropanolin stearaattipinnoitteen liuotinaineena.
  • Poistaneet tuotannosta pehmentiminä käytetyt ftalaatit vuonna 2004.
  • Löytäneet tuotantoon vähemmän monomeerejä sisältävän fenolihartsin jo yli 17 vuotta sitten.
  • Lopettaneet kromin käytön (värjäyksessä).
  • Lopettaneet myrkyllisen kryoliitin käytön vuonna 2012

Parhaillaan kehitämme ksyleenitonta prosessia hienojen hiomakarkeuksien tuotantoon. Tätä prosessia käytetään Mirkan erikoistuotteiden, vedenkestävien viimeistelyarkkien tuotantoon.

Lue lisää: Clean production

Clean production and happy employees is important at Mirka.

Ergonomian parantaminen robotiikan avulla

Karjaalla on investoitu merkittävästi sekä energiatehokkuuteen että ergonomiaan viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 2017 käyttöönotetussa uudessa tuotantohallissa käytetään vain LED-valaistusta katoissa ja koneiden työvaloina. Hallin käyttöönotto on ollut kaiken kaikkiaan menestys, ja tuotantotyöntekijöiltä on saatu myönteistä palautetta valaistuksen kirkkaudesta.

Myös koko tehtaan valaistuksen vaihtamista LED-valoihin on harkittu, mutta koska vanhan osan valot uudistettiin äskettäin, tätä toteutuskelpoisempi ratkaisu on vaihtaa loisteputkilamput ajan mittaan vastaaviin LED-putkilamppuihin.

Suurin parannus ergonomiassa on ollut lankarullien käsittelyn automatisointi kudontaprosessissa. Ennen 3–6 kg painavat rullat asetettiin koneeseen käsin. Koska rullia on tuhansia, tehtävä oli yksitoikkoinen ja epäergonominen. Nyt kolme robottikäsivartta lisää useimpien materiaalilaatujen rullat. Siten operaattorit voivat keskittyä enemmän valmistusprosessiin.

Lue lisää: Valmistus toimipaikassa vähentää kuljetuksia

Viimeisen kahden vuoden aikana suurin hanke on ollut Oravaisten vanhan kaatopaikan poistaminen käytöstä ja sulkeminen. Muutostyöstä ylijääneet ja pois heitetyt materiaalit kuljetettiin sinne. Kaatopaikkaa pidettiin kestämättömänä ja turhana, koska kyseiset materiaalit oli kuljetettu Advenin voimalaitokseen jo jonkin aikaa, ja vuonna 2018 kaatopaikka peitettiin. Hankkeen suunnitteli konsultointiyritys Ramboll ja sen ympäristövaatimusten täyttymistä valvottiin.

Myös raskaasta fossiilipolttoöljystä lämmityksessä siirryttiin uusiutuvaan energianlähteeseen eli hakkeeseen. Uuden Combi-Maker-tuotantolinjan käynnistys kasvatti kuitenkin veden- ja sähkönkäyttöä valmistusprosessin vaatimusten takia.

Uusi Maker kuitenkin pienentää kuljetuspäästöjä, sillä paikan päällä tapahtuvassa muutostyössä käytettyjen monenlaisten materiaalien valmistaminen on vähentänyt kuljetustarvetta Oravaisten ja Jeppon korkeavaraston välillä.Clean performance

Toimimme systemaattisesti: meillä on pitkän aikavälin taloudellinen strategia ja keskitymme kestävään kehitykseen. Päätettyämme, mitä pitää tehdä, teemme sen oikein.

Asiakkaan suorituskyvyn, terveyden ja turvallisuuden ehdoilla

Asiakkaidemme liiketoiminnan menestys on avain oman yrityksemme menestykselle. Suunnittelemalla tuotteita ja palveluja, jotka parantavat asiakkaiden suorituskykyä, terveyttä ja turvallisuutta heidän työpaikallaan, pystymme saavuttamaan taloudelliset tulostavoitteemme.

Lue lisää: Clean performance

Clean performance is an important part of Mirka's sustainability work.

Kannattava liiketoiminta takaa kestävän kehityksen

Mirka Oy on osa KWH-yhtymää. Se on riippumaton, kansainvälisesti kilpailukykyinen perheyhtymä, jonka liiketoimintastrategian tavoite on varmistaa toiminnan pitkäaikainen kannattavuus. Mirkan tavoite on omavarainen ja kestävä toimintamme kehittäminen. Kasvun takeena on yrityksen tuloksiin ja vakavaraisuuteen perustuva vakaa taloudellinen perusta.

Lue lisää:

Takaisin ylösMirka wintertime.