Johdonmukaisuus vaatii tarkkuutta

Täydellisten lopputuotteiden valmistamiseksi jatkuvassa tuotannossa, teollisuustelojen pintojen täytyy olla sekä tasalaatuisia että tarkkoja. Mirkan uudet pintaviimeistelytekniikat mahdollistavat puhtaamman telojen kunnostuksen ja tasalaatuisen pinnanviimeistelyn.

Virheetön telojen kunnostus lisää tuottavuutta

Haastavat työympäristöt ja sovellukset asettavat korkeat vaatimukset tarkkuushiontamateriaaleille ja -prosesseille. Myös monet ympäristönäkökulmat sekä lisääntyvät laatuvaatimukset (sekä pinnan sileydessä että kovuudessa) tuovat haasteita alalle.

Me pyrimme auttamaan sinua tuotantotavoitteidesi saavuttamisessa räätälöidyillä viimeistelyprosesseilla ja varmistamalla johdonmukaiset ja toistettavissa olevat pintaolosuhteet tuotannossasi. Virheettömällä telan käsittelyllä on suora yhteys tuottavuuteen – harvemmat ja lyhyemmät huoltoseisokit tarjoavat selkeitä etuja tuottavuudelle.

Mikrohiomatuotteet