ABRASIVE RED


Produktgrupp:  38I
All-round, high-class abrasive that achieves effective stock removal across a wide variety of applications. Especially optimized for hardwood.

Mer informasjon

Tilgjengelig som

Hjørnslipeark

Passer for

Maleri og handel
Gjør det selv

Egnede materialer

Malingsfjerning
Furu
Bjørk