Kontakt til DEROS kabel HP-9R


Mirkakode: MIE9011111
EANkode: 6416868648232
Kontakt som kan kobles til på nytt. Denne kontakten passer til alle versjoner av kabler for Mirka®DEROS, Mirka®DEOS og Mirka®LEROS, uavhengig av forskjellige landversjoner (MERK! Unntak US 110V). Hvis kontakten er koblet fra kabelen er det mulig å åpne den og koble til. Vær oppmerksom på at rewiring krever en viss elektrisk kunnskap. Sjekk også lokale krav før du utfører rewiring.