2020-03-18

Vi lever i eksepsjonelle tider. COVID-19 viruset påvirker nå hvert liv, og hvert marked. Hos Mirka iverksetter vi proaktive tiltak i alle deler av selskapet for å beskytte våre ansatte og partnere, og for å sikre forretningskontinuitet.

Mirkas produksjons- og leveringsevne er sterk, og vi forutser ikke store produksjons- eller leveringsproblemer på kort sikt. Kritiske råvarer og komponenter er sikret, og godstrafikken kjører fortsatt uten reelle forstyrrelser.

Skulle det være noen endringer som kan ha innvirkning på driften og tilgjengeligheten av våre produkter vil vi kommunisere om dette umiddelbart. Alle kommunikasjonskanalene våre oppdateres så snart vi mottar mer informasjon.