Dust-free perfection

2016-01-01

Mirkas langsiktige investering i innovasjon gir resultater. Mirka var det første slipemiddelfirmaet i verden til å utvikle et støvfritt slipesystem.

Med Abranet har Mirka lykkes med noe som mange andre ikke har klart tidligere – å utvikle et helt jevnt slipenett. Nettets tusener av hull sørger for et makeløst støvavsug. Den største avstanden fra hver slipepartikkel til nærmeste støvavsugshull er på kun 0,5 mm. Denne smarte strukturen gir mange fordeler.

Ved bruk av Abranet fjernes støv fra rommet mellom slipemiddelet og overflaten som slipes. Det innebærer at slipekornene skjærer overflaten mer effektivt.

I og med at støvet suges bort kontinuerlig, er slipingen praktisk talt støvfri. Når slipemiddelet og slipeflaten holdes konstant støvfrie, forlenges slipemiddelets levetid. Ettersom slipemiddelet bevarer de aggressive egenskapene over hele flaten, blir slipingen jevnere og mer effektiv. Dermed blir kvaliteten på arbeidet bedre. Siden du hele tiden kan se det som slipes, får du utmerket kontroll over arbeidet, slik at du for eksempel unngår å slipe for mye.

Abranet løser mange problemer relatert til sløvhet, for eksempel dannelsen av såkalte støvknuter og tilstopping. I og med at støv ikke lenger samler seg i klumper på slipeskivene i samme grad som før, er det ingen fare for at slipestøv bygger seg opp og lager spor i slipeflaten, eller fyller opp skiven og på den måten reduserer slipekapasiteten.