Slipemiddelprodusenter samarbeider om bærekraft

2020-01-29

Mirkas urokkelige engasjement for bærekraft blir nå ytterligere styrket ved at selskapet slutter seg til det nye SEAM-programmet, Sustainable European Abrasive Manufacturers. Programmets formål er å ta i bruk nye tiltak for bærekraft for å drive hele industrien fremover.

Mirka er i dag glad for å annonsere at selskapet er blitt medlem av et nytt europeisk program for bærekraft: SEAM – Sustainable European Abrasive Manufacturers. SEAM-programmets formål er å bistå slipemiddelprodusentene i arbeidet for bærekraftig vekst og utvikling, fortrinnsvis i produksjonen og distribusjonen. For å bli godkjent for programmet måtte Mirka oppfylle en rekke krav organisert under tre grunnleggende prinsipper for bærekraft: miljø, arbeid og økonomi.

«Langsiktig bærekraftig utvikling har alltid vært en viktig og naturlig del av Mirkas virksomhet. Og vi har oppnådd ganske mye allerede. Bærekraft er en integrert del av vår visjon om å være det mest ansvarlige selskapet i bransjen. Vi har alltid vært opptatt av at ingen økonomiske og materielle ressurser skal gå til spille – både for oss selv og for kundene våre. Disse initiativene og resultatene er ført opp i dokumentet Our clean commitments, der vi beskriver utviklingen av selskapets bærekraftarbeid parallelt med forskjellige KPI-er. Dette passer perfekt med det nye SEAM-programmet», fastslår Stefan Sjöberg, CEO. 

Små, mellomstore og store slipemiddelprodusenter har sluttet seg til SEAM for å utforme en europeisk bærekraftstandard. Dette vil gi industrien en god balanse mellom miljøeffektivitet, produksjonseffektivitet og sikkerhet i arbeidet. Dette er viktige verdier som ikke bare styrker stillingen til europeiske selskaper globalt, men som også gagner samfunnet for øvrig.

SEAM-programmet er i konstant utvikling. SEAM-medlemmene vil snart få tilgang til nye tjenester og verktøy for overvåking og administrasjon av yteevnen.

 

Om SEAM:

Sustainable European Abrasive Manufacturers (SEAM) jobber for kontinuerlige forbedringer av miljø-, arbeids- og produksjonsprosessene sine.

SEAM-programmet garanterer at SEAM-medlemmene, som alle kommer fra slipemiddelindustrien, fremstiller, prosesserer og leverer slipemidler i samsvar med bærekraftstandarder for miljøeffektivitet (avfall, energi, ressurser), helse- og sikkerhetskvalitet og nyskapende produksjonsprosesser.

 

SEAMs nettsted:
https://www.seam.earth

 

SEAM på sosiale plattformer: 
https://www.linkedin.com/showcase/fepa-seam

https://twitter.com/seamfepa
https://www.instagram.com/seam.earth/

https://www.facebook.com/seam.earth