OSP


Produktgrupp:  OSA
Den optimerade slipprocessen är inriktad på hela processen vilket är en avgörande faktor. Förutom att maximera prestandan i varje enskild fas i processen har varje steg också optimerats för att fungera perfekt med alla andra steg. Mirkas OSP slipmaterial är tydligt markerade med siffror som talar om vilken rondell eller remsa som ska användas för varje steg. Nummerr 1 används för borttagning av färg, nummer 2 för slipning av övergångar, nummer 3 för att förbereda det reparerade området för primer genom att minska repor och expandera övergångarna och nummerr 4 används för att slutföra slipningen.

Mer information

Tillgängligt som

Ark
Remsor
Rondeller
Rullar

Teknisk specifikation

Slipkorn Keramisk/Aluminiumoxid
Färg Gul
Ryggmaterial Nät
Bindning Fullharts
Grovleksskala 1-4
Ströning Sluten

Lämpar sig för

Bileftermarknaden

Lämpliga material

Aluminium
Färgborttagning
Slipning av målarfärg
Lackerade ytor
Spackel
Plast
Slipgrund
Primer
Stål
UV Primer

Tillgängliga dokument