Polarshine® Fast-Finish-System

Polarshine Fast-Finish-System består av en innovativ slip- och polerteknik. Produkterna har utformats och optimerats så att användaren kan uppnå en perfekt finish på mycket kort tid. Den största fördelen ligger i att processen ger ett perfekt slutresultat.

Polarshine Fast-Finish-System består av fyra snabba slip- och polersteg med innovativa Mirka-produkter som Abralon, Microstar och Polarshine 10.