Ytbehandling för konstruktion och dekoration

Mirkas produkter används allt mer inom byggbranschen, där damm kan vara ett stort problem. Mirka erbjuder användarvänliga och dammfria nätprodukter av hög kvalitet samt traditionella slipmaterial för professionella och krävande användare. Arbeten som att slipa innerväggar och -tak blir mycket enklare och renare med Mirkas breda och unika sortiment av produkter och lösningar för grov-, mellan- och finslipning.

Med Mirkas nätprodukter sparar du tid och arbetsmiljön blir så gott som dammfri. Mirkas kompletta sliplösningar – gör jobbet enklare och snabbare.

Småförpackningar i ny design

Mirka har uppdaterat designen på sina småförpackningar av slipmaterial inom området konstruktion och dekoration, för att underlätta för kunden i valet av produkt. På framsidan av de nya förpackningarna finns bilder som visar lämpliga användningsområden, så att kunden lättare kan välja rätt produkt. Alla förpackningar är dessutom försedda med en öppning, där man kan känna på slipmaterialets yta.

Det finns också en QR-kod med information om användning, produktsortiment, tekniska specifikationer, bilder och relaterade produkter. Detta underlättar för köparen i beslutsfattandet.

 

Copyright (C) 2018 Mirka Ltd. All rights reserved