Nätprodukter

ABRANET

ABRANET

Abranet är en nätslipningsprodukt som erbjuder en kombination av hög prestanda och längre livslängd än traditionella slipmaterial. Abranet erbjuder därmed en kostnadseffektiv lösning för en mängd olika applikationer. Produkten är enkel att använda både med maskin och för hand. De dammfria egenskaperna ger en renare arbetsmiljö och en bättre ytfinhet än vid traditionell slipning.
ABRANET ACE

ABRANET ACE

Abranet Ace är utvecklad med tanke på industrins behov av slipmaterial för krävande slipoperationer. Den optimerade nätkonstruktionen med keramiska korn gör att Abranet Ace har en överlägsen aggressivitet vid slipning av exempelvis hårt trä. Abranet Ace avverkar snabbt och lätt på olika ytmaterial. Abranet Ace passar även för slipning av primer, komposit och olika lacker. Den är lämpad till bland annat trä-, flyg-, bil- och kompositindustrin. Abranet Ace finns i korn P80 - P1000.
ABRANET ACE HD

ABRANET ACE HD

Abranet Ace HD är speciellt framtagen för slipning av hårda träslag, komposit och metall där det krävs lång hållbarhet och bra avverkning. Den öppna nätstrukturen ger en dammfri slipning när den används tillsammans med Mirkas slipsystem. Produkten har en symmetrisk nätstruktur och keramiska korn vilket gör att den avverkar mycket snabbt.
ABRANET HD

ABRANET HD

Abranet HD har utvecklats för slipning av hårda material, ex armerad plast, stål och trä. Med Abranet HD kan goda resultat ofta uppnås där andra slipprodukter misslyckas. Abranet HD är överlägset hållbar och behåller sina unika slipegenskaper längre än vad traditionella slipprodukter gör. Abranet HD är tillverkat med ett unikt nylonnät som motverkar igensättning och som gör att värmeutvecklingen på slipytan reduceras. Produkten är mest lämpad för slipning med maskin och passar för både torr- och våtslipning. För Mirka scandinavia finns Abranet HD som P40 - P120.
ABRANET MAX

ABRANET MAX

Abranet Max är en universell produkt som är speciellt utvecklad för träindustrin. Tack vare av nätstrukturen sätts inte materialet igen lika lätt som med traditionella slipmaterial och den slipade ytan förblir svalare och undviker att överhettas. De hårda aluminiumoxidkornen avverkar snabbt på hårt trä och andra material. Produkten kräver lägre tryck och det blir en jämn ytfinish vilket innebär minimala kvalitetsvariationer i processen vid slipning med Abranet Max. Produkten erbjuder en lång livslängd jämfört med konventionella slipband vilket resulterar i att det går åt färre band för arbetet och det medför även kostnadsbesparingar och tidseffektivitet på grund av mindre stilleståndstid i produktionen eftersom man inte behöver byte av band så ofta. Produkten är också väl lämpad för applikationer där vatten används som kylmedel.
ABRANET NS

ABRANET NS

Abranet NS är en mångfunktionell nätslipprodukt utan stearat. Abranet NS ger ett bättre resultat, har längre livslängd och är mer kostnadseffektiv jämfört med traditionella slipprodukter. Abranet NS är utmärkt för rengöring av olika valsar.
ABRANET SOFT

ABRANET SOFT

Abranet Soft är ett patenterat slipmaterial utvecklat för utjämning och strukturering av primer, ytlack, gelcoat och klarlack. Det är avsett både för hand- och maskinslipning. Abranet Soft passar också till förberedande bearbetning av lackerade ytor före polering. De grövre kornen kan också användas för mellanslipning av lackade träytor. Abranet Soft är en kombination av Mirkas patenterade slipnät och ett tunt skumlager. Skummet gör produkten stadig och flexibel, vilket betyder att slipmaterialet effektivt följer ytan som slipas. slipdammet samlas i skumlagret vilket ger en mycket fin yta. Abranet Soft används med fördel fuktig. Jämfärt med Abralon ger Abranet Soft en mer planande och en något mer aggressiv effekt.
ABRANET NC

ABRANET NC

Abranet NC är ett slipnät utvecklat för slipning av material som kan innehålla korrosiva medel. Prepareringen av korrosions känsliga ytor kräver slipprodukter som innehåller minsta möjliga mängd tungmetaller. Speciella procedurer används genom hela produktionsprocessen av Abranet NC för att minska innehållet av metall och säkerställa en jämn kvalitet. På grund av konstruktionen, har Abranet NC betydande lägre halter av tungmetaller än motsvarande traditionella produkter. Abranet NC är lämplig för slipning av aluminium och lackade aluminiumdelar inom bilindustrin.
ABRANET SIC NS

ABRANET SIC NS

Abranet SIC NS är en mångsidig nätslipningsprodukt utan stearat, som utvecklats främst för glasslipning, men är också lämplig för slipning av andra hårda ytor som primer, klarlack och komposit. En kombination av hög prestanda och längre livslängd än traditionella slipmaterial ger en kostnadseffektiv lösning. Bindningen är helplast R/R och Abranet SIC är belagd med ett tätt skikt av kiselkarbidkorn.
ABRALON

ABRALON

Abralon är ett unikt, mångsidigt och patenterat slipmaterial utvecklat för följsam och flexibel slipning av både plana och profilerade ytor. Abralon ger ett jämnt och fint slipmönster även på oregelbundna ytor och minimerar risken för genomslipning. Abralon är speciellt lämplig för bil- och marinindustrin. Den följsamma väven tillåter vatten och luft att fritt passera, vilket gör att produkten lämpar sig för både torr- och våtslipning, med maskin eller för hand. Abralon lämpar sig även för finishing och förpolering av gelcoat, SMC, glasfiberförstärkta platser (GRP), lacker etc.
ABRALON J3

ABRALON J3

Abralon J3 är ett multifunktionellt slipmaterial för en ultrafin ytfinish för både släta och profilerade ytor. Abralon J3 har ett skumunderlag som är 3 mm tjockt. Denna produkt rekommenderas för högglansapplikationer.
ABRALON J5

ABRALON J5

Abralon J5 är ett unikt, multifunktionellt slipmaterial för ultrafin ytfinish. J5 har ett skumunderlag som är 5 mm tjockt. Produkten är lämplig för alla slags material, både släta och profilerade ytor. Den flexibla väven tillåter vatten och luft att passera fritt. Produkten är lämplig för både torr- och våtslipning.
ALOX

ALOX

Alox är en flexibel och hållbar slipduk avsedd för handlslipning på både trä och metall. Med sin utmärkta avverkning är detta ett allround slipmaterial som ger en hög ytfinish.
AQUASTAR SOFT

AQUASTAR SOFT

Aquastar Soft har en unik beläggning mönster och dessa egenskaper tillsammans med en stark filmstomme i kombination med skummet ger extremt bra flexibilitet och en utmärkt touch till slipning. Aquastar Soft flexibla pad följer konturer, former och kanter, vilket ger full kontroll över processen. Aquastar Soft är en medlem av Mirkas Star generation familj. Aquastar Wet & Dry ark var de första produkterna i den här serien av innovativa, patenterade, flexibla filmslipmedel. Aquastar är det ultimata och det användarvänliga val för handslipnings applikationer.
AUTONET

AUTONET

Autonet är ett nät av polyamid på vilket slipmaterialet är fixerat. Det unika patenterade slipmaterialet har tusentals små hål som gör att slipdamm och andra orenheter effektivt sugs ut och därigenom förhindrar att ytan täpps till. Resultatet blir ett mycket regelbundet slipmönster och en perfekt yta. Arbetsmiljön förbättras avsevärt eftersom mängden damm i luften minimeras. Autonet riktar främst in sig på bileftermarknaden, där kraven ökat och torrslipning blivit ett vedertaget sätt att slipa på. För att möta dessa krav har Mirka gått steget vidare från traditionell torrslipning till nätslipning.
AVOMAX ANTISTATIC

AVOMAX ANTISTATIC

Is developed as an all-round product for various wood sanding applications. The open coating makes the product especially efficient for sanding materials that clog easily. The product works well for sanding soft materials and resinous wood types such as pine wood, while ensuring a long life time of the product and smooth surface finish. The strong antistatic paper provides dimensionally accurate and reliable wide belts. Full resin bonding and aluminium oxide grain guarantee a very durable product.
BASECUT

BASECUT

Basecut är det ekonomiska, effektiva valet av slippapper. Egenskaper som produktivitet och effektivitet, inklusive en hög initial aggressivitet och en balanserad livslängd, säkerställer att det är ett kostnadseffektivt val.
COARSE CUT

COARSE CUT

Det specialförstärkta ryggmaterialet och Mirkas kornbindningsteknologi Progressive Bond™ gör Coarse Cut till det perfekta slipmaterialet för grova slipoperationer och även för golvslipning. Coarse Cut ger effektiv avverkning och har bra kanthållfasthet.
COMBI

COMBI

I Combi kombineras de bästa egenskaperna hos papper och duk som ryggmaterial, vilket gör att produkten är slitstark och har utmärkt kanthållfasthet. Detta gör att Combi är idealisk för långvarig maskinslipning och även till golvslipning.
DEFLEX

DEFLEX

Deflex är ett slitstarkt men flexibelt slippapper som kan användas på många olika material, t ex trä, plast, spackel och färg. Det lateximpregnerade pappret gör slipningen mjuk och flexibel även på skarpa kanter.
ECOWET

ECOWET

EcoWet är idealiskt för våtslipning av färg och lack före den sista toppstrykningen. Produkten passar också bra för att åtgärda lackdefekter. Vi rekommenderar användning med slipkloss, för att få en jämn yta med ett fint repmönster.
FIBER CER

FIBER CER

Fiber CER är hållbara och flexibla och används vid slipning och gradning av legerat stål. Fiber CER har härdade slipkorn som ger extremt bra avverkning och livslängd. Används med underlagsplatta på vinkelslipmaskiner.
FIBER CER XF870

FIBER CER XF870

Fiber CER är hållbara och flexibla och används vid slipning och gradning av legerat stål. Fiber CER har härdade slipkorn som ger extremt bra avverkning och livslängd. Används med underlagsplatta på vinkelslipmaskiner.
FIBER ZIR

FIBER ZIR

För slipning och gradning av legerat stål. Slipmedel av zirkoniumoxid ger god avverkning och lång livslängd.
GOLD

GOLD

Gold är en tålig och mycket slitstark produkt, som lämpar sig för slipning i höga hastigheter. Gold ger ett perfekt slutresultat på många olika material. Den latexbestrukna pappersbasen gör Gold till en flexibel produkt med utmärkt initial aggresivitet. Helplastbindningen och den exakta kornbeläggningen ger jämn avverkning och utomordentlig ytfinish. Den optimerade halvöppna ströningen gör att Gold sätter igen mindre än likartade produkter på marknaden vilket resulterar i extra lång livsängd.
GOLD NC

GOLD NC

Gold NC är ett slippapper utvecklat för slipning av material som kan innehålla korrosiva medel. Prepareringen av korrosions känsliga ytor kräver slipprodukter som innehåller minsta möjliga mängd tungmetaller. Speciella procedurer används genom hela produktionsprocessen av Gold NC för att minska innehållet av metall och säkerställa en jämn kvalitet. Det hårda latexbelagda pappret gör Gold NC till en balanserad, flexibel produkt med bra initial aggressivitet och är mycket hållbar. Gold NC har ett ytskikt av kalciumstearat som gör att pappret inte sätter igen så lätt vid slipning av aluminium eller vid slipning av andra material som tenderar att sätta igen. Gold NC lämplig för slipning av aluminium och lackade aluminiumdelar inom bilindustrin.
GOLD PROFLEX

GOLD PROFLEX

Gold Proflex är ett stearatbelagt handslippapper för torrslipning av trä, spackel, målarfärg och lackerade ytor. Ryggmaterialet är ett högflexibelt lateximpregnerat papper som ger önskvärd hållbarhet och flexibilitet vid slipning av såväl plana som profilerade ytor. Papperets baksida är tillräckligt strävt för att ge en bekväm hantering även utan slipkloss. Slipkornen är aluminiumoxid som ger bra aggressivitet i kombination med ett perfekt repmönster.
GOLD SOFT

GOLD SOFT

Gold Soft tillhör familjen Gold och besitter samma positiva egenskaper som resten av Goldfamiljen. Rondellen är uppbyggd på ett skumlager vilket gör att den lämpar sig mycket bra vid slipning av profilerade ytor. Det mjuka skumlagret eliminerar även risk för genomslipning av tunna skikt. Den har liknande användningsområden som Goldflex Soft men är framtagen för maskinslipning. Det är en tålig och mycket slitstark produkt, som lämpar sig för slipning i höga hastigheter. Pappersbasen, som är latexbestruken, gör Gold Soft till en flexibel produkt som har mycket bra hållbarhet. Den optimerade halvöppna ströningen gör att produkten har en lång livslängd och liten igensättning.
GOLDEN FINISH SR

GOLDEN FINISH SR

Microproduct for sanding small defects.
GOLDEN FINISH-1

GOLDEN FINISH-1

Film product for sanding large surfaces.
GOLDEN FINISH-2

GOLDEN FINISH-2

Foam product for conditioning of scratches.
GOLDFLEX SOFT

GOLDFLEX SOFT

Mjuka och flexibla Goldflex Soft har utvecklats för handslipning av profilerade ytor och oregelbundna detaljer. Goldflex Soft är speciellt användbar för fin- och mellanslipning inom fordonsindustrin och bileftermarknaden. Goldflex Soft har ett skumunderlag som är greppvänligt och tryckutjämnande, vilket minskar risken för genomslipning och ger ett mycket fint repmönster. Lämplig för både torr- och och våtslipning.
HIFLEX

HIFLEX

Hiflex är speciellt utvecklad för handslipning av profilerade ytor. Hiflex har Mirkas Progressive Bond™ teknologi som gör det flexibelt och rivstarkt, samtidigt som det ger hög avverkning och ett utmärkt slipresultat.
HIOLIT JF

HIOLIT JF

Hiolit JF är en ny flexibel och slitstark slipduk som passar särskilt bra för slipning av profilerade och rundade ytor där flexibilitet är ett måste. Slipmaterialet ger effektiv avverkning på många olika träslag, med en jämn och fin yta som resultat. Hiolit JF är lika användbar på stål och andra metaller.
HIOLIT XO

HIOLIT XO

Ryggmaterialet av kraftig bomullsduk gör Hiolit XO till en stark produkt som passar perfekt vid tuffa slipförhållanden. Lämpar sig även för golvslipning. Slipmaterialet har bra kanthållfasthet, vilket ger en lång livslängd. Aluminiumoxidkorn för effektiv avverkning på olika material såsom trä, stål, plast och olika metallegeringar.
HIOMANT

HIOMANT

Hiomant är ett torrslippapper för både maskin- och handslipning. Det passar bra för slipning av trä, färg och spackel. Det halvöppna kornskiktet motverkar igensättning och ger en mycket bra ytfinish. Korn av aluminiumoxid ger god aggressivitet och hög avverkning .
IRIDIUM

IRIDIUM

Iridium är ett premium slipmaterial för universal slipning. Produkten är tillverkad för snabbhet och effektivitet. Slipmaterialet har en blandning av keramiska och aluminiumoxidkorn på ett flexibelt papper med precisionsbeläggning som förhindrar igensättning och minskar pillerbildning. Det avvisar praktiskt taget damm och livslängden ökar eftersom kornen håller sig skarpa längre. Dammutvinningen optimeras med multihålmönstret. Iridium ger fantastiska resultat på både mjuka och hårda ytor, vilket gör den till det perfekta alternativet för proffs inom alla branscher.
JEPUFLEX ANTISTATIC

JEPUFLEX ANTISTATIC

Jepuflex Antistatic är ett högklassigt slipmaterial med ett brett användningsområde. Inriktningen för optimeringsarbetet har varit slipning av hårt trä, såsom bok, björk och ek. Det starka antistatiska papperet ger dimensionellt noggranna och pålitliga breda bälten. Full hartsbindning och aluminiumoxidkorn garanterar en mycket hållbar produkt. Kiselkarbidkorn som används i den grövsta grovleken ger extra kraft till produkten. Dessa kvaliteter tillsammans med en väljusterad beläggningstäthet gör Jepuflex Antistatic till en genuin allroundprodukt som också fungerar bra på metall, plast och lack.
MI231A 3MIL

MI231A 3MIL

Denna mikro-finishing produkt är avsedd för ytbehandling av valsar och motorkomponenter (vevaxlar och kamaxlar). Beroende på användningsområde finns det två tjocklekar av filmryggmaterialet (anti-slip) tillgängligt, 3 MIL eller 5 MIL. MI231A är tillverkad med högsta standard och med hjälp av de mest tekniskt avancerade material och processer som ger en genomgående högkvalitativ filmprodukt. MI231A har en halvöppen ströning som motstår ytbelastning och resulterar i ett genomgående fint repmönster. Produkten kan användas vid både våt-och torrslipning.
MI231A 5MIL

MI231A 5MIL

Denna mikro-finishing produkt är avsedd för ytbehandling av valsar och motorkomponenter (vevaxlar och kamaxlar). Beroende på användningsområde finns det två tjocklekar av filmryggmaterialet (anti-slip) tillgängligt, 3 MIL or 5 MIL. MI231A är tillverkad med högsta standard och med hjälp av de mest tekniskt avancerade material och processer som ger en genomgående högkvalitativ filmprodukt. MI231A har en halvöppen ströning som motstår ytbelastning och resulterar i ett genomgående fint repmönster. Produkten kan användas vid både våt-och torrslipning.
MI231C CC 5MIL

MI231C CC 5MIL

Denna mikro-finishing produkt är avsedd för ytbehandling av valsar. MI231C filmryggmaterial (anti-slip) finns som 5 MIL och är tillverkad med högsta standard och med hjälp av de mest tekniskt avancerade material och processer som ger en genomgående högkvalitativ filmprodukt. MI231C har en halvöppen ströning. Produkten kan användas vid både våt-och torrslipning.
MI231G 3MIL

MI231G 3MIL

Denna mikro-finishing produkt är avsedd för ytbehandling av främst mjukare valsar. Beroende på användningsområde finns det två tjocklekar av filmryggmaterialet (anti-slip) tillgängligt, 3 MIL or 5 MIL. MI231G är tillverkad med högsta standard och med hjälp av de mest tekniskt avancerade material och processer som ger en genomgående högkvalitativ filmprodukt. MI231G har en halvöppen ströning som motstår ytbelastning och resulterar i ett genomgående fint repmönster. Produkten kan användas vid både våt-och torrslipning.
MI231G 5MIL

MI231G 5MIL

Denna mikro-finishing produkt är avsedd för ytbehandling av främst mjukare valsar. Beroende på användningsområde finns det två tjocklekar av filmryggmaterialet (anti-slip) tillgängligt, 3 MIL or 5 MIL. MI231G är tillverkad med högsta standard och med hjälp av de mest tekniskt avancerade material och processer som ger en genomgående högkvalitativ filmprodukt. MI231G har en halvöppen ströning som motstår ytbelastning och resulterar i ett genomgående fint repmönster. Produkten kan användas vid både våt-och torrslipning.
MI232C 5MIL

MI232C 5MIL

Denna mikro-finishing produkt är avsedd för ytbehandling av främst mjukare valsar. Beroende på användningsområde finns det två tjocklekar av filmryggmaterialet (anti-slip) tillgängligt, 3 MIL och 5 MIL. MI232C är tillverkad med högsta standard och med hjälp av de mest tekniskt avancerade material och processer som ger en genomgående högkvalitativ filmprodukt. MI232C har en halvöppen ströning som motstår ytbelastning och resulterar i ett genomgående fint repmönster. Produkten kan användas vid både våt-och torrslipning.
MICROSTAR

MICROSTAR

Microstar är en filmrondell som har utvecklats för nedmattning och förbättring av lackdefekter på topp- och klarlack. Ryggmaterialet är gjort av polyester vilket gör slipmaterialet mer flexibelt än med konventionell pappersrygg. Microstar ger ett fint repmönster som är lätt att polera. Slipmaterialet fylls inte igen och kan därför användas länge. För ett perfekt resultat rekommenderas en 5 mm interface. Microstar rekommenderas för torrslipning.
MIRKA YELLOW ABRASIVE SOFT GRIP

MIRKA YELLOW ABRASIVE SOFT GRIP

Tack vare sin flexibla konstruktion lämpar sig materialet bra för slipning av både släta och profilerade ytor. Med MYA får du en mjuk känsla under tiden du slipar och risk för misstag är minimal. Passar till samtliga på marknaden förekommande 225mm väggslipsmaskiner. MYA är 16% effektivare än sin närmsta konkurrent.
MIRKON

MIRKON

Mirkon är ett tufft och slistarkt slipmaterial som lämpar sig för aggressiv maskinslipning av metall. Det passar även som golvslipning. Detta är en hållbar slipduk av polyster med zirkoniumoxid i slipmedlet. Kan användas på både vått och torrt. Mirkon är mycket aggressiv även vid kalibreringsslipning på hårda träslag.
MIRLON

MIRLON

Mirlon är ett flexibelt, tredimensionellt fiberslipmaterial som ger en enastående ytfinish. Tack vare den speciella strukturen är Mirlon lätt att använda på profilerade ytor och skapar en utmärkt grund för påföljande lackskikt.
MIRLON  NC

MIRLON NC

Mirlon NC är en produkt i Mirlonfamiljen som kan användas för aluminium och lackad aluminium. Det är ett flexibelt, tredimensionellt fiberslipmaterial som ger en enastående ytfinish. Tack vare den speciella strukturen är Mirlon lätt att använda på profilerade ytor och skapar en utmärkt grund för påföljande lackskikt. Kan användas för våt- eller torrslipning.
MIRLON TOTAL

MIRLON TOTAL

Mirlon Total har utvecklats med hjälp av Mirkas innovativa Total Coating™-teknologi. Teknologin gör Mirlon Total väldigt aggressiv, samtidigt som den är tunn, öppen och flexibel. De förstärkta fibrerna gör Mirlon Total både stark och hållbar och kornen finns inte bara på ytan utan i hela produkten. Det täta repmönstret gör att slipytans spänning minskar och målningsresultatet blir optimalt. Mirlon Total är en allround-produkt som passar de flesta material och som är lämplig till nedmattning, polering, rengöring och ytstrukturering. Passar för både torr- och våtslipning.
MIROX

MIROX

Mirox är ett torrslippapper för handslipning. Tack vare sin flexibla konstruktion lämpar sig Mirox bra för slipning av både släta och profilerade ytor. Det halvöppna kornskiktet motverkar igensättning och garanterar en högklassig ytfinish.
NOVASTAR

NOVASTAR

Novastar är ett premium slipmaterial som hanterar krävande applikationer med oväntad lätthet. Produkten har en blandning av keramiska och aluminiumoxidkorn på en flexibel film, med en precisionsbeläggning som praktiskt taget stöter bort damm. Kornen håller sig skarpa då täppningen förhindras. Produkten är slitstark med mycket hållbara kanter. Dammutvinningen är optimerad med flerhålsmönster. Novastar levererar anmärkningsvärda resultat, särskilt på hårda ytor. Produkten är vattentät. Den enastående prestandan gör det till en idealisk filmrondell för professionella inom alla branscher.
OSP

OSP

Den optimerade slipprocessen är inriktad på hela processen vilket är en avgörande faktor. Förutom att maximera prestandan i varje enskild fas i processen har varje steg också optimerats för att fungera perfekt med alla andra steg. Mirkas OSP slipmaterial är tydligt markerade med siffror som talar om vilken skiva eller remsa som ska användas för varje steg. Nr 1 används för borttagning av färg, nr 2 för slipning av övergångar, nr 3 för att förbereda det reparerade området för primer genom att minska repor och expandera övergångarna och nr 4 för att slutföra slipningen.
POLARSTAR

POLARSTAR

Polarstar har utvecklats för effektiv slipning av moderna hårda lacker. Ryggmaterialet av polyester gör slipytan extremt plan mer flexibel än med konventionell pappersrygg. Vid slipning med Polarstar får man snabbt fram en fin yta. Slipmaterialet fylls inte igen och kan därför användas länge.
POLARSTAR SR

POLARSTAR SR

Polarstar SR är den första i en serie av nya högteknologiska microprodukter som produceras av Mirka. Det är en sliprondell som utvecklats främst för punktförbättringar på, framför allt, lackerade ytor. Den är framtagen med en speciell beläggningsteknik på ett miljövänligt sätt. Denna tillverkningsprocess är också energieffektiv och har en låg klimatpåverkan. Polarstar SR passar både till maskin- och handslipning och är mest lämplig för våtslipning.
POLARSTAR SR SIC

POLARSTAR SR SIC

Polarstar SR5 silicone carbide is a high-technology micro product produced by Mirka. This innovative curing technology is energy-saving with a low carbon footprint. This abrasive film is mainly developed for spot repair, used at car plants in the finessing- and hospital area of the paint shops. The Polarstar SR5 SIC film abrasive is also used in the automotive refinishing processes. This product is primarily designed for wet sanding, for correction of small painting defects and removal of dust particles in top coats and clear coats. Suitable for both machine and hand sanding.
Q.SILVER

Q.SILVER

Q.Silver är ett slipmaterial med optimal aggressivitet tillverkad för att uppnå en snabb och effektiv avverkning. Produkten har en hög värmeuthållighet och klarar effektivt av att slipa i plåt till exempel vid bilskadereparationer. Q Silver har också mycket bra slipegenskaper på trä och kompositmaterial. Ryggmaterialet är ett flexibelt och starkt lateximpregnerat papper.
Q.SILVER ACE

Q.SILVER ACE

Q.Silver Ace är ett keramiskt premium slipmaterial med papper som rygg för hårdare universalslipning. De keramiska kornen ger en boost, speciellt vid slipning av hårdare applikationer och en stark hartsbindning ger bra grepp vid fästning mot underlaget.
SICA  CLOSED

SICA CLOSED

Kiselkarbidkorn i kombination med en tät ströning garanterar en effektiv slipning på hårda material med en jämn och fin yta som resultat. De helantistatiska egenskaperna ger en dammfri slipning och bidrar till en lång livslängd.
SICA  FINE

SICA FINE

Sica Fine är utvecklat för mellan- och finslipning av målade och lackerade ytor. Sica Fine har kiselkarbidkorn och halvöppen ströning, vilket ger en perfekt yta för slutgiltigt ytskikt. De helantistatiska egenskaperna ger dessutom en minimal dammbelastning.
SICA  FINE STEARATE

SICA FINE STEARATE

Sica Fine Stearate är utvecklat för fin- och mellanslipning av målade och lackerade ytor. Stearatbeläggningen ger en minimal igensättning och en maximal livslängd. De helantistatiska egenskaperna ger dessutom en minimal dammbelastning. Kiselkarbidkornen och den halvöppna ströningen ger ett perfekt underlag för den sista toppstrykningen.
SICA COARSE

SICA COARSE

Sica Coarse är idealiskt för grovslipning och kalibreringsslipning av hårda material. Kiselkarbidkornen och den öppna ströningen garanterar en lång livslängd även vid tuffa slipförhållanden. De antistatiska egenskaperna ger en minimal dammbelastning och motverkar igensättning.
SICA OPEN

SICA OPEN

Det perfekta valet för effektiv slipning av både mjuka och hårda träslag. Den öppna ströningen och kiselkarbidkornen motverkar igensättning och ger lång livslängd. Slipmaterialet är dessutom helantistatiskt, vilket ger låg dammbelastning i maskinen och på materialet.
ULTIMAX

ULTIMAX

Ultimax är en kombination av avancerad teknik och design. Därmed fortsätter Mirka att erbjuda kunderna produkter som maximerar prestanda och effektivitet, samtidigt som kostnaderna minimeras. Hemligheten är en ny banbrytande produktionsprocess som kallas Selective Coating®. Ett punktformat mönster bestående av obelagda fördjupningar i materialet, är optimalt konstruerat för att effektivt förhindra igensättning av slippappret. Denna innovativa nya teknik, tillsammans med de speciella slipkorn som används, ger en lång livslängd och minskar materialanvändningen per jobb. Dessutom uppnår Ultimax högre prestanda per slipkorn i jämförelse med vanliga produkter. Detta beror på tekniken Selective Coating® som skapar ett högt specifikt sliptryck och ger mycket aggressiva slipegenskaper (med hjälp av samma principer som finns i Mirkas banbrytande slipnät).
UNIMAX

UNIMAX

Den halvöppna ströningen gör att Unimax passar för slipning av alla möjliga träslag. Aluminiumoxidkornen ger en effektiv avverkning på både mjuka och hårda träslag, medan de antistatiska egenskaperna motverkar dammproblem.
WPF

WPF

En produkt för manuell våtslipning av plast, lack och kompositmaterial. Mirka WPF har ett lateximpregnerat ryggmaterial och en extra slitstark beläggning som hjälper till att producera en hög finish, även på grövre ytor.
WPF

WPF

Mirkas Sliprosor WPF är perfekt för punktförbättringar på komposit och på lackerade ytor.
WPF NEXT GEN.

WPF NEXT GEN.

WPF Next Gen is the ideal paper abrasive for effective hand sanding both wet and dry on multiple surfaces. It is very flexible, fully waterproof and has great grain adhesion. Produced with new coating technology, the abrasive surface does not clog up easily, so you can sand faster and the abrasive lasts longer. Especially recommended for automotive refinishing due to the consistent surface finish. The finer grits are optimal for fresh clear coats and make polishing easier.