X

Hur reparerar jag strömkabeln till min DEROS/DEOS/LEROS

Strömkablarna till Mirka DEROS/DEOS och LEROS kan slitas av långvarig användning. För att ta itu med detta har Mirka bytt ut de gamla jordade strömsladdarna mot nya sladdar med en demonterbar adapter. Denna nya lösning möjliggör ett enklare byte av adaptern, en åtgärd som inte kräver någon speciell skolning. Den löstagbara adaptern möjliggör även service av de integrerade utsugsslangarna.

 

Den nya löstagbara adaptern passar alla DEROS, DEOS och LEROS modeller.

 

Adaptern säljs både separat som reservdel och som en del av de nya sladdarna.

 

Löstagbar adapter (utan strömsladd), Mirkakod: MIE9011111

Strömsladd med nya adaptern, Mirkakod: MIE9016011

 

Diagram: