X

Hur skyddar jag mina händer från vibrationer

För det första är det viktigt att se efter maskinerna - noggrannt skötta och servade maskiner fungerar felfritt och med minimala vibrationsnivåer.

Excenterslipmaskiner är tillverkade för att användas med underlagsplattor i specifik storlek och med en precis vikt. Kontrollera att du använder en underlagsplatta i rätt storlek och att den är i gott skick.

Byt ut din underlagsplatta med jämna mellanrum - ifall stora bitar an underlagsplattan saknas så förorsakas obalans.

För vissa produkter erbjuder Mirka applikationen myMirka som är utrustad med en vibrationssensor, som hjälper dig att hålla koll på vibrationsnivåerna i realtid.