X

Anslut din maskin till myMirka via Bluetooth

Så här ansluter du din eldrivna maskin till myMirka via Bluetooth®

 1. Anslut elkabeln till ett eluttagt
 2. Tryck och håll ned plus-knappen samtidigt som du slår på verktyget med av/på-knappen
 3. Vänster LED-lampa (grön) tänds, vilket indikerar att Bluetooth är aktiverat

Para ihop din enhet

 1. Tryck på knappen ”Skanna” i myMirka-appen
 2. Tryck på knappen ”Anslut” i myMirka-appen
 3. Ditt verktyg och myMirka har nu anslutits och är redo att börja användas

Bluetooth avaktiveras när verktyget kopplas bort från eluttaget. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat även på din anslutna telefon eller surfplatta.

 

 

Såhär ansluter du din batteridrivna maskin till myMirka via Bluetooth®

 1. Tryck och håll ned minus-knappen samtidigt som du slår på maskinen på av/på-knappen.
 2. LED-ljuset i mitten blinkar för att indikera att Bluetooth är aktivt.
 
Para ihop din enhet
 
 1. Gå in i appen myMirka. Tryck på "Skanna".
 2. Tryck "Anslut" och välj det rätta verktyget som kommer upp på skärmen.
 3. Ditt verktyg och myMirka är nu anslutna och redo att använda.
 4. Det mittersta LED-ljuset lyser grönt för att indikera att verktyget är anslutet.

Bluetooth avaktiveras automatiskt när verktyget inte är i användning. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat även på din anslutna telefon eller surfplatta.