X

Vad är myMirka

Våra digitala tjänster och anslutningslösningar går under varumärket myMirka. Via våra unika, digitala plattformer erbjuder vi tjänster och lösningar som skapar fördelar genom hela värdekedjan, från distributörer till operatörer.

myMirka-tjänsterna är tillgängliga via myMirka-appen och myMirka Dashboard.

 https://www.mirka.com/sv/se_mymirka/