Mirka Ab är världsledande inom slipmaterialteknologi och erbjuder ett brett sortiment  högklassiga slipprodukter, verktyg och hela slipsystem för speciella behov. Mirkas unika koncept med dammfri slipning i kombination med effektiva ytbehandlingsmetoder, erbjuder kunderna ett komplett slipsystem. Användningen av Mirkas produkter är ekonomiskt lönsamt, och produkterna lämpas sig också för krävande processer.Ansvar för miljön

Miljöansvar är en naturlig del av Mirkas verksamhet. Vi försäkrar oss om att vi beaktar miljön i all vår verksamhet genom att följa miljöledningssystemet ISO 14001.

Redan i produktens planeringsskede beaktar vi miljöfrågor och återanvändning.Vi framhåller även vårt ansvar för miljön i samarbetet med våra underleverantörer, så att miljökonsekvenserna uppmärksammas i alla skeden av planerings- och produktionsprocessen.

Vår miljöpolitik innebär också att både maskinutrustningen och slipmaterialen som tillverkas av Mirka ska vara hållbara. Ett av våra mål i tillverkningsprocessen är att göra dem ännu mera hållbara och att minska mängden avfall. Vi strävar också till att använda produktförpackningar som är lätta att återvinna. Ett ytterligare mål är att utveckla nya material som är ännu mera miljövänliga än de som används idag.

Vi strävar till att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön för våra kunder samt att utveckla de ergonomiska egenskaperna hos våra produkter. Det dammfria Abranet® slipmaterialet som utvecklats och patenterats av Mirka, utgör en stor förbättring inom arbetsskyddet och också en minskad belastning på miljön. Abranet® förbättrar radikalt de traditionellt krävande arbetsförhållandena i fabriker och målerier genom att det vid slipning finns en mindre mängd farligt damm i luften. Arbetarna utsätts inte för damm och kraven på luftkonditionering är mindre, vilket i sin tur sparar energikostnader.

Ekologiskt tänkande och en ständig utveckling hör till våra principer både då vi väljer råmaterial och då vi planerar strukturen på våra produkter. I de flesta fall är en miljövänlig produktionsprocess också ekonomisk, preciserad, effektiv och säker. Sådana processer vill vi utveckla och arbeta med.