Vår verksamhet

Mirkas huvudkontor, forsknings- och utvecklingsavdelning finns i Jeppo, på Finlands västkust. Nätprodukternas baksidesmaterial tillverkas i Karis. En del av produktionen, lagret för helfabrikat och expeditionen finns i Oravais, som är beläget i närheten av Jeppo. Därifrån exporteras Mirkas produkter till olika delar runt om i världen.

Femton dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, USA, Sverige (med branschkontor i Norge och Danmark), Frankrike, Italien, Spanien, Turkiet, Mexiko, Brasilien, Singapore, Kina, Ryssland, Kanada och Indien upprätthåller en nära lokal kontakt med kunderna.