Abranet® Max för slipning med smala band

2015-06-04

Mirka lanserar den första nätprodukten för slipning med smala band med produktnamnet Abranet Max (patent på gång). Abranet Max är en universell produkt som är anpassad till en stor variation av sliptillämpningar och den är speciellt utvecklad för träindustrin. Tack vare av nätstrukturen sätts inte materialet igen lika lätt som med traditionella slipmaterial och den slipade ytan förblir svalare och undviker att överhettas. De hårda aluminiumoxidkornen avverkar snabbt på hårt trä och andra material. Den symmetriska nätstrukturen möjliggör en effektiv avverkning. Produkten kräver lägre tryck och det blir en jämnare ytfinish vilket innebär minimala kvalitetsvariationer i processen vid slipning med Abranet Max. Produkten erbjuder en extremt lång livslängd jämfört med konventionella slipband vilket resulterar i att det går åt färre band för arbetet och det medför även kostnadsbesparingar och tidseffektivitet på grund av mindre stilleståndstid i produktionen eftersom man inte behöver byte av band så ofta. Produkten är också väl lämpad för applikationer där vatten används som kylmedel. Abranet Max finns i grovlekar P80–P240.

Abranet®  konceptet är en unik uppfinning

  • Tidseffektiv mindre stilleståndstid i produktionen, band behöver inte bytas så ofta
  • Kostnadseffektiv – nätprodukter eliminerar damm från slipytan och stockas inte, produkten håller därför betydligt längre än traditionellt slippapper
  • Praktisk – en universell produkt som passar för de flesta material
  • Lätthanterlig – på bandets baksida finns inga riktningspilar och bandet kan därför användas i båda riktningarna.
  • Perfekt ytfinish – den unika nätstrukturen bildar ett finare repmönster och ger som resultat en bättre ytfinish
  • Kall slipning – nätstrukturen möjliggör en kallare slipning som minimerar risken att slipytan överhettas eller bandet bränns.