Erkännande till Mirka för kundarbete

2022-10-20

På torsdagen i förra veckan, i samband med Keskos bygg- och byggteknikdagar, tilldelades Mirka utmärkelsen "Årets bästa logistikpartner".

"Ett tack går till hela Mirka och särskilt till det inhemska teamet, Operationsavdelningen och produktionen", säger Kari Myllylä, som är ansvarig för försäljningen i Finland, som också tog emot priset, och fortsätter: "Detta är ett bra bevis på hur vi har lyckats vidta förbättringsåtgärder, lyssna på kundens behov, och bearbeta vår egen verksamhet och därmed har vi kunnat nå en nivå som vi kan vara riktigt stolta över”.

Kesko nämnde också som ett av de viktiga kriterierna att Mirka, trots de globala tillgänglighetsutmaningarna, har kunnat höja tillgängligheten till en utmärkt nivå och hålla den hög.

Keskos handel inom bygg- och byggteknik är verksam i sju länder: Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Totalt finns cirka 500 butiker, de flesta i Finland. Förra året var Keskos omsättning cirka 11 miljarder euro, varav K-Rautas andel var cirka 4,4 miljarder euro.

På bilden: Kari Myllylä ser priset som ett bevis på att Mirka lyckats i sitt förbättringsarbete. Med på bild också från Keskos sida Mika Salmijärvi (till vänster) och Harri Karumo (till höger)