Angående rådande situation om Coronaviruset COVID-19

2020-03-19

Vi lever i exceptionella tider. Corona-viruset COVID-19 påverkar nu allas liv och varje marknad. På Mirka vidtar vi proaktiva åtgärder i alla delar av företaget för att skydda våra medarbetare och våra partners och för att säkerställa kontinuitet.

Mirkas tillverknings- och leveransförmåga är stark och vi förutser inga större produktions- eller leveransproblem på kort sikt. Kritiska råvaror och komponenter är säkrade, och godstrafiken fortskrider utan några verkliga störningar.

Om det sker förändringar som kan påverka driften och tillgången på våra produkter kommer vi att kommunicera om detta omedelbart. Alla våra kommunikationskanaler uppdateras så snart vi får mer information.