Mirkas fabriksbygge i Jakobstad håller tidtabellen

2022-10-03

Den nya fabriken skapar även nya arbetsplatser i framtiden.

De som rör sig i Kvastberget i Jakobstad har inte kunnat undgå att se den redan långthunna byggarbetsplatsen. Den tre våningar höga, 5 000 kvadratmeter stora nybyggnaden är planerad att tas i bruk i början av 2023. Utöver montering av slipmaskiner kommer den nya byggnaden att ha faciliteter för arbetsledning, kundservice, försäljning och marknadsföring.

Den främsta anledningen till den nya fabriksbyggnaden är den ökade efterfrågan på Mirkas slipmaskiner, vilket har lett till att dimensionerna på nuvarande monteringsanläggningar inte längre uppfyller behovet. Att bygga ut den befintliga byggnaden hade varit utmanande, så Mirka bestämde sig för att bygga helt nya lokaler i södra änden av den befintliga fabriken.

För närvarande arbetar cirka 80 personer på Mirkas Jakobstadsenhet. Med nuvarande tillväxttakt räknar man på Mirka med att det under de kommande åren kan skapa upp till 150 nya arbetsplatser i fabriken i Jakobstad. Denna storsatsning har följaktligen både en långsiktig och en kortsiktig sysselsättningseffekt, då syftet är att skaffa merparten av underleverantörstjänsterna från närområdet.