Hållbar utveckling i framkanten för Europeisk slipningskunskap

2022-06-02

Efter en paus på grund av coronan träffas medlemmar ur FEPA:s (Federation of European Producers of Abrasives) medlemskår den här veckan i Helsingfors för en gemensam konferens.

Europeiska slipmedelstillverkare har organiserats under paraplyorganisationen FEPA sedan 1955, och 90 % av de europeiska slipmedelstillverkarna tillhör nu denna sammanslutning. Medlemmarna i FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) samarbetar med bland annat standardisering, säkerhet och hållbar utveckling och arbetar på så sätt tillsammans för att främja branschen.

SEAM-programmet (Sustainable European Abrasive Manufacturers), som lanserades av FEPA i februari 2020, har som mål att främja hållbar utveckling vid tillverkning av slipprodukter i Europa. Framför allt innebär detta ett engagemang för produktion och logistik med minsta möjliga miljöpåverkan. Tjugo europeiska företag deltar i programmet, däribland de finska företagen Mirka Oy och Levanto Oy.

– Det är viktigt för Mirka att ta fram lösningar så miljövänligt som möjligt och det har varit en del av vår företagskultur i många år, säger Stefan Sjöberg, Mirkas vd och avgående ordförande för FEPA. – Vi utvecklar lösningar som lägger minsta möjliga belastning på slutanvändaren – med hänsyn till både arbetarskydd och miljöfrågor

– Dessutom används resurser så ekonomiskt och hållbart som möjligt i tillverkningsprocesser. Vi kräver också att våra partners och leverantörer är ansvarsfulla i sin verksamhet, fortsätter Patrick Sandman, VD och koncernchef för Levanto Oy

Efter en paus på grund av coronan träffas medlemmar ur FEPA:s medlemskår den här veckan i Helsingfors för en gemensam konferens och årsmöte, där man framför allt fokuserar på miljöfrågor. Talturerna kommer att ta upp bland annat frågor som rör arbetarskydd, grön omställning och taxonomi. Den nya ordföranden för FEPA, som tar över efter Stefan Sjöberg som avgår, kommer också att presenteras.

Läs mer:

FEPA:s webbplats: https://fepa-abrasives.org/
SEAMs webbplats: www.seam.earth