KWH Mirka är nu Mirka

2016-11-24

Namnändringen är en del av Mirkas strategi att förenkla och förenhetliga dotterbolagens och moderbolagets namn för Mirka-gruppen globalt.

Aktiebolaget Oy KWH Mirka Ab:s företagsnamn har ändrats i handelsregistret 2.11.2016. Det nya registrerade företagsnamnet är MirkaOy och parallellt Mirka Ab. Parallellnamnet KWH Mirka Ltd som används internationellt har samtidigt ändrats till Mirka Ltd. Företagets FO-nummer (0721789-4) förblir oförändrat och hemorten är fortfarande Nykarleby.

Namnändringen är en del av Mirkas strategi att förenkla och förenhetliga dotterbolagens och moderbolagets namn för Mirka-gruppen globalt. Mirka Ab är fortsättningsvis en del av KWH-koncernen.

- Det är vår målsättning att framgångsrikt marknadsföra ett brett sortiment lösningar och tjänster, säger Mirkas vd Stefan Sjöberg. Vi behöver ett enhetligt varumärke som våra kunder utanför Finland genast kan känna igen. Vi är fortsättningsvis en stolt del av KWH-gruppen, men vi tror att som varumärke inom vår bransch har företagsnamnet ”Mirka”, kort och gott, större genomslagskraft. Över 97% av våra produkter exporteras och vårt företagsnamn återspeglar nu bättre vårt varumärke till en global kundkrets.