2018-03-20

myMirka®-appen är tillgänglig över hela världen.

Idag kan alla Mirkas maskiner registreras via myMirka-appen. Det går enkelt och snabbt. Alla maskiner som blir registrerade inom 30 dagar från inköpsdatumet får ytterligare ett års garanti, vilket utökar garantitiden till tre år.

Garantiregistreringen via myMirka kan göras i alla länder, men processen skiljer sig en aning i de länder som ännu är utan Bluetooth anslutning. Mer information om maskinens registrering via myMirka appen finns på https://www.mirka.com/sv/fi/fi_warranty_registration_new/

Från Mirkas mobila plattform myMirka appen kan du även ladda ner maskinmanualer. Du kan kontakta Mirka ifall du har frågor och du har tillgång till de senaste nyheterna på Mirkas hemsida.

Tilläggsfunktioner såsom Bluetooth anslutning är tillgänglig i alla EU länder samt följande länder: Australien, Bosnien och Hercegovina, Kanada, Kina, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet, Nya Zeeland, Ryssland och USA. Flera länder kommer att inkluderas.

Sen 2017 har det varit möjligt att ladda ner gratis myMirka vibrationsindikator för maskiner. Mirkas vibrationsindikator (Mirka Tool Vibration Indicator App) mäter den faktiska vibrationsnivån och visar den på en färggraderad skala. Vibrationerna mäts enligt ISO 5349-1:2001(E) standarden. Råd om hur man sänker vibrationerna finns integrerad i appen.

Vi erbjuder även tilläggsfunktioner till vibrationsindikatorn. Den dagliga vibrationsexponeringen (The Daily Vibration Exposure) är en tilläggstjänst som kan köpas till vibrationsindikatorn. Utöver funktionerna i den fria versionen så mäter den här appen den dagliga vibrationsexponeringen enligt det Europeiska direktivet 2002/44/EC Article 5.

Fler funktioner och nya tjänster lanseras ständigt till myMirka plattformen. Läs mer om myMirka på https://www.mirka.com/fi/fi_mymirka/.