Mirka investerar i Karisfabriken

2015-03-30

Oy KWH Mirka Ab investerar i en ny produktionshall i fabriken i Karis. Nyinvesteringen går på totalt 7 miljoner euro och innefattar en ny förproduktionslinje för företagets patenterade textilbottnade slipnätprodukter. Expansionen ger mera utrymmen för stickningsprocessens förberedelsearbeten och lagring, samt även en kapacitetsökning i företagets nuvarande produktionsutrymmen.

”Våra nätbaserade slipprodukter har en stark marknadsutveckling. Med denna investering effektiverar vi produktionskapacitetens totala användningsgrad, som i sin tur ger ökad konkurrenskraft framöver. En ständig utveckling av innovativa och tekniska lösningar gör det möjligt att framgångsrikt kunna konkurrera på världsmarknaden med produkter som tillverkas i Finland, säger Mirkas verkställande direktör Stefan Sjöberg.”

Mirkas byggprojekt är planerat att påbörjas efter sommarsemestern. Den nya hallen tas i bruk under hösten 2016 och produktionslinjen för förberedande tillverkning planeras att vara klar för ibruktagande före årsskiftet samma år. Den nya hallen är 145 meter lång, 36 meter bred och den totala ytan är 5300 m2.

”Vi har länge planerat denna expansion och nu har vi möjlighet att genomföra den. I och med investeringen har vi möjlighet att förbereda oss för framtida utmaningar och kapacitetsbehov, säger Karis fabrikschef Tea Tukia-Kangas.”

Företagets produktionsenhet i Karis är unik och en av Finlands största produktionsanläggningar inom textiltillverkning. Efter ett nära samarbete under 30 år, köpte Mirka år 2005 Oy Tricol Ab och fabriken i Karis blev en del av Mirkas integrerade produktionskedja. I Mirkas fabrik i Karis stickas och färdigställs textilbottnar för vidare bearbetning till slipprodukter. I fabriken arbetar idag 46 personer och efter expansionen förväntas personalen öka med ca 15 personer.

”Detta är goda nyheter för Raseborg. Mirkas investering visar tydligt på områdets konkurrenskraft för företag, säger Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson.”