KWH-koncernen ett av Finlands Starkaste företag de senaste fjorton åren

2020-09-29

KWH-koncernen, som Mirka är en del av, har beviljats Finlands Starkaste platinacertifikat (Suomen Vahvimmat Platina-sertifikaatti) av företaget Suomen Asiakastieto.

Endast företag som har hört till Finlands Starkaste i minst tre år i följd kan få certifikatet. KWH har hört till de Starkaste i hela fjorton år, åren 2007–2020.

Certifikatet är ett bevis på företagets utmärkta trovärdighet och soliditet under många år. Som basis för kreditklassificeringen fungerar bland annat företagets ekonomiska indikatorer, positiv bakgrundsinformation och ett gott betalningsbeteende. En hög kreditklassificering berättar att företaget har tagit hand om sina finansiella åtaganden.

– KWH-koncernens styrka har länge varit en hög soliditet. Detta innebär att man inte genast behöver lyfta lån när man möter en kris. Även vår likviditet är god, vilket gör att vi kan sköta våra åtaganden gentemot anställda och leverantörer. Visst är det uppmuntrande att få utmärkelse och ett erkännande, berättar koncernchef Kjell Antus.

– Vi har en tradition att ”samla i lador” för sämre tider. I krissituationer kan vi dra nytta av att vara ett diversifierat konglomerat. Därför är det egentligen ingen överraskning att vi år efter år hör till Finlands Starkaste, säger styrelseordförande Henrik Höglund.

Finlands Starkaste Platina -certifikatet beviljas endast till företag vars Rating Alfa kreditklassificering har varit AA+ eller AAA i minst tre år i följd. Klassificeringen utdelas av Suomen Asiakastieto Oy.