Den nya geoenergilösningen vid Mirkas fabrik i Jakobstad kommer att minska koldioxidutsläppen

2022-06-22

Mirkas nybygge i Jakobstad kommer att förses med en hybridenergilösning. Målet är att uppnå största möjliga utsläppsminskningar då det gäller fabrikens energiförbrukning.

I samband med utvidgningen av Mirkas fastighet i Jakobstad kommer man också att genomföra en hybridlösning för uppvärmningen av den nya byggnaden. Centralt i lösningen är utnyttjandet av geoenergi, det vill säga värmeenergi som lagrats i marken. För detta har man bland annat borrat 115 stycken geoenergibrunnar på området vilka sträcker sig  ända ner till 340 meters djup.

Geoenergin kompletteras med två stora vatten-luftvärmepumpar, solpaneler och fjärrvärme för de allra kallaste perioderna.

- Vår målsättning är att minimera våra koldioxidutsläpp. Den här lösningen kommer att innebära en årlig minskning av utsläppen med 900 ton, vilket är en betydande förändring, säger Jari Lemberg, chef för Mirkas projektavdelning.

Värmepumparna kommer att användas under sommaren för att kyla fastigheten. I samband med det tas värmen till vara och lagras i geoenergifältet för att sedan användas till uppvärmning på vintern.

Projektet med energilösningen genomförs tillsammans med energibolaget Adven. Mirka har samarbetat med bolaget i över 20 år och Adven fungerar för närvarande som energipartner för Mirkas fabriker i Jeppo och Oravais.

- Samarbetet med Adven har fungerat bra och därför var det naturligt att också involvera dem i projektet i Jakobstad. Själva lösningen i sig är mycket intressant och ett fint exempel för hur man till största möjliga utsträckning skapar hållbara energilösningar, säger Mirkas VD Stefan Sjöberg.

Energilösningen i Jakobstad i korthet:

  • Geoenergifältet: 115 brunnar med ett djup på 340 meter var
  • Värmepumpar med en effekt på 1650 kW och vatten-luftvärmepumpar på 340 kW
  • Solpaneler med en nominell effekt på 100 kWp
  • Andel förnybar energi 98 %
  • koldioxidutsläppen minskar med cirka 900 ton per år
  • projektet genomförs till t.o.m. slutet av 2022