Mirkas Hållbarhetsrapport 2021-2022

2023-08-31

Mirka har publicerat en ny hållbarhetsrapport som beskriver företagets hållbarhetsutveckling under åren 2021–2022.

När vi reflekterar över de senaste åren är vi stolta över framstegen som Mirka har gjort inom hållbarhet under 2021 och 2022, trots de utmanande omständigheter som pandemin har medfört. Genom uthållighet, innovation och engagemang har Mirka åstadkommit en positiv förändring och visat att en hållbar verksamhet inte bara är möjligt att uppnå, utan också mycket fördelaktigt för vår verksamhet och samhället som helhet.

Under rapporteringsperioden har Mirka minskat verksamhetens koldioxidavtryck, ökat användningen av förnybar energi, prioriterat personalens hälsa och säkerhet, implementerat principer för cirkulär ekonomi och framför allt visat att hållbarhet inte bara är ett affärsmål, utan en del av vem vi är som företag.

Mirka har 80 års erfarenhet av branschen och starka förutsättningar för att nå ännu bättre resultat. I framtiden kommer Mirka också att fortsätta arbeta med leverantörer och kunder för att främja hållbarhet genom hela värdekedjan. 2022 lanserade Mirka även SHAPE projektet, vars mål är att utveckla mer hållbara produkter i samarbete med andra operatörer och minska koldioxidavtrycket från den europeiska industrin.

Hållbarhet är en kollektiv insats som kräver samarbete och partnerskap för att säkerställa att verksamhetens hållbarhet utvecklas i rätt riktning.