Hållbarhet är kärnan i Mirkas verksamhet

2021-11-05

Vår nya hållbarhetsredovisning har nu publicerats. På hemsidan kan du läsa om våra ansträngningar och prestationer för att främja ansvarsfull produktion.

Som tillverkare av slipmedel, polerprodukter och slipmaskiner satsar vi på att säkerställa att våra produkter håller hög kvalitet och att de tillverkas med minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt mål är att inte bara vara marknadsledare, utan också det mest ansvarsfulla företaget, och detta är inbäddat i vår företagsvision och våra värderingar.

Mirka publicerar en hållbarhetsredovisning vartannat år. Rapporten analyserar utvecklingen av vårt företagsansvar utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Du kan läsa den senaste hållbarhetsredovisningen 2019–2020 här:
www.mirka.com/sv/sustainability-2020/