Changing the game of sanding

2018-09-03

Mirka lanserar två nya slipmaterial som har tillverkats med den senaste beströningsteknologin. Iridium och Novastar finns tillgängliga över hela världen från och med september.

 Idag introducerar vi inte bara en, utan två nya slipmaterialsfamiljer, Mirka Iridium® och Novastar ™, över hela världen.

De nya pappers- och filmbaserade slipmaterialen är premiumprodukter för bileftermarknaden, trä- och kompositindustrin, inklusive marin- och fordonsindustrin.

Enligt Stefan Sjöberg, VD för Mirka Ltd, kommer år 2018 att bli ett landmärke för pappers- och filmslipmaterial: "Iridium och Novastar är inte bara en förbättring av våra tidigare produkter. Vi har verkligen försökt att omdefiniera tillverkningstekniken för slipmaterial: nya optimerade korn, nya beläggnings- och härdningstekniker samt Mirkas nya flerhålsmönster.

De parallellt utvecklade slipmaterialen är likadana – men inte samma – som han förklarar. ”Båda har en unik dammavvisande yta som inte täpps, så kornen hålls vassa länge. Det här är nyckeln till toppresultat”, säger Sjöberg. ”Vi har gjort mer än 300 fälttester världen över i början av året för att verifiera kundvärdet och resultaten var mycket positiva. Hastigheten, effektiviteten, livslängden och dammutsuget är utmärkt.

Iridium som har pappersbas introduceras i grovlekarna 80 – 600. Den är ideal för bilverkstäder, träindustrin, byggen och renoveringar. Iridium finns tillgängligt som 125 mm och 150 mm rondeller samt som 81 x 133 mm och 70 x 400 mm remsor. De längre remsorna har en perforering på mitten så de passar även till 70 x 198 mm slipmaskiner.

De viktigaste marknaderna för det nya filmbaserade slipmaterialet Novastar är fordons-,  marin- och kompositindustrin. Den finns i grovlekarna 80 – 180 och P240 – P600 och som 125 mm och 150 mm rondeller.

De nya produkterna är en del av den nya generationens intelligenta slipmaterial som tar din prestation till nästa nivå. Om du vill bekanta dig med våra produkter, ta kontakt med din lokala Mirka representant eller besök vår monter på Automechanika 2018 i Frankfurt.