Hela KWH-koncernen har övergått till att använda förnybar el i Finland

2021-05-07

Från och med 2021 har hela KWH-koncernen, dit också Mirka hör, övergått till att använda förnybar el i Finland.

Från och med detta år köper KWH-koncernen ursprungsgarantier för sin elförbrukning i Finland. Detta innebär att vi kan garantera att el som används i koncernens bolag är producerad med vattenkraft. Garantierna gäller el som använts i koncernen sedan början av år 2021.

– Vi har avtalat med Gasum att vi köper vattenkraft certifierade ursprungsgarantier som täcker behovet för vår elförbrukning för året. Vi når nu ett nytt viktigt hållbarhetsmål. En del av våra företag använde förnybar el sedan tidigare, men nu följer våra övriga finska dotterbolag samma linje. Avtalet gäller all elektricitet som köps inom ramen av koncernavtalet, vilket för tillfället är över 95 % av all elförbrukning som vi har i Finland, säjer Carl-Magnus Tidström, Ekonomichef för KWH-koncernen.

Ursprungsgarantier är bevis på att elen har producerats med förnybara energikällor. Man har alltså matat in den mängd el som producerats med förnybar energi i elnätet som motsvarar ursprungsgarantierna. Ursprungsgarantin innehåller information om tidpunkten för produktionen av elen samt produktionsformen och platsen för produktionen.

Systemet med ursprungsgarantier omfattar hela Europa och huvudparten av de europeiska länderna använder det. EU:s system och direktiv övervakas av nationella organ, i Finland Energimyndigheten.