Mirkas slipmaterial har funnits på marknaden redan i 75 år

2018-12-05

Alla våra slipmedel tillverkas i Finland. Mirkas verksamhet startade i Helsingfors 1943 och 1962 flyttade företaget till Jeppo i Österbotten, där vårt huvudkontor och produktionsanläggningar fortfarande finns idag. Våra övriga produktionsanläggningar ligger i Oravais, Karis och Jakobstad – alla i Finland.

Förbundet för finländskt arbete (Suomalaisen Työn Liitto) har beviljat Mirkas slipmaterial Nyckelflaggan. Nyckelflaggan speglar också väl Mirkas värden, inhemskt familjeföretagande och betydelsen av det finska arbetet.

Nyckelflaggan märket kan beviljas till produkter som är tillverkade i Finland. Nyckelflaggan speglar även de värden som produktens tillverkare har. Enligt undersökningar kommunicerar finländskt till konsumenten om kvalitet, hållbarhet, pålitlighet och säkerhet. Ursprungets betydelse framhävs i många konsumenters sinnen allt mer i takt med att produkterna och tjänsternas antal ökar och ju mer företagens verksamhetsomgivning internationaliseras.

Idag tillverkar Mirka även elslipmaskiner och polermedel i Finland. Våra prisbelönade elslipmaskiner är lätta och ergonomiska. De i Finland tillverkade elslipmaskinerna har även beviljats Nyckelflaggan.