Mirka: nybyggen i Jeppo för framtidens behov

2023-01-13

De senaste åren har Mirkas verksamhet vuxit stadigt och klarade av att reagera snabbt på förändringarna under pandemin. Nu planerar företaget stora investeringar för att säkerställa att verksamheten kommer att kunna svara på framtida behov genom nya lager- och produktionsutrymmen.

- Rent konkret så kan man säga att väggarna börjat komma emot, speciellt vad gäller vår lagerkapacitet här i Jeppo, så det finns ett behov att utöka kapaciteten, berättar Mirkas vd Stefan Sjöberg.

Det handlar främst om att förbereda verksamheten inför framtida behov. Bland annat kommer de nya miljökraven i EU och ny produktionsteknologi leda till nya produktfamiljer och en breddning av produktportföljen, och därmed behov av ökad lagerkapacitet. Därför kommer Mirka att investera i en utbyggnad av det automatiserade höglagret vid fabriken i Jeppo. Utöver det så kommer man också att bygga en ny produktionshall i anslutning till höglagret, vilket kommer att göra produktions- och logistikprocesser smidigare.

I båda fallen är det fråga om nybyggnation och utvidgning av Mirkas utrymmen i Jeppo. Totalt handlar det om investeringar på över 20 miljoner euro. Enligt Sjöberg fördelas investeringsbeloppet på två år för de stora hallarna och automationen i höglagret.

Enligt planerna ska byggstart för både höglagret och produktionshallen inledas genast i början på 2023. Den nya hallen beräknas vara färdigställd under slutet på 2024 medan det nya höglagret kommer att kunna tas i bruk 2025.

- Tidtabellerna talar sitt tydliga språk. Fast marknadsutsikterna är lite pessimistiska för tillfället och vi ännu ser sviter av coronaläget för världsekonomin, måste vi handla i tid. Det handlar om planering på lång sikt, konstaterar Sjöberg