Mirkas arbetarskydd på väg mot världstoppen

2017-05-04

Noll olycksfall-forumet har beviljat nivåklassificeringar för medlemsarbetsplatser som framgångsrikt främjat arbetarskyddet. Mirka placerar sig på nivå tre.

Mirka arbetar målmedvetet med att förbättra arbetarskyddsnivån. Vår målsättning är att uppnå noll arbetsolyckor i all verksamhet. Mirka har satsat speciellt på förebyggande arbetarskydd genom att öka kunskapen om arbetssäkerhet bland personalen och genom att utveckla säkerheten vid arbetsstationer och maskiner.

Det målmedvetna arbetet mot noll arbetsolyckor ger resultat. Det finländska Noll olycksfall –forumet har gett arbetarskyddsnivåklassificeringar till 61 medlemsarbetsplatser där man betonar det kontinuerliga förbättrandet av arbetssäkerheten. I klassificeringen nådde Mirka till nivå tre, vilket betyder att nivån på arbetarskyddet är på väg mot världstoppen.