2018-05-21

Noll olycksfall-forumet har igen beviljat nivåklassificeringar för år 2017 till sina medlemsarbetsplatser som framgångsrikt främjat arbetarskyddet. Mirka placerade sig på nivå två, vilket betyder att arbetarskyddet har stigit med en nivå från år 2016 och närmar sig nu världstoppen.

Noll olycksfall-forumet är ett nätverk av arbetsplatser, vars syfte är att främja och förbättra arbetssäkerheten och välmående i arbetet, samt att sprida god praxis. Verksamheten koordineras av Arbetshälsoinstitutet och nätverket består idag av 408 medlemsarbetsplatser.

Olycksfallsfrekvensen på Mirka har sjunkit betydligt under det gångna året, vilket lett till att man uppnått nivå 2 i arbetssäkerhetsklassificeringen. Det är redan under flera års tid man på Mirka målmedvetet satsat på att förbättra arbetssäkerheten bl.a. genom att öka medvetenheten bland personalen, satsningar på maskin- och kemikaliesäkerhet samt genom investeringar i personlig skyddsutrustning. Även en öppen och aktiv dialog mellan ledningen och personalen i arbetsskyddsfrågor har en viktig roll i förbättringsarbetet.

På Mirka har man målet noll arbetsolyckor i all verksamhet. Säkerheten på arbetsplatsen påverkas inte bara av arbetsmiljön utan även av attityder och arbetssätt.

- För att uppnå nästa arbetssäkerhetsnivå dvs. toppklassen behövs allas insats, säger Management System Manager Johan Palmroos vid Mirka.