Ny layout för kapskivor

2017-07-04

Mirkas kap- och navskivor har fått en ny layout.

Etiketterna för kapskivorna har genomgått en uppdatering. Målsättningen är att de skall vara ännu mer tydliga och informativa. Kapskivorna har piktogram med säkerhetsinformation och färgkodning per användningsområde. EAN-koden och Mirkakoden förblir densamma för varje produkt. Både återförsäljare och slutkunder kan alltså fortsätta beställa sina varor med samma uppgifter som tidigare. Under en kort övergångsperiod kan det finnas både kapskivor med nya och gamla etiketter i lager, eftersom de gamla byts ut vartefter för varje olika kvalitet/storlek.

Förändringen berör kap- och navskivor. Se användarguiden för ytterligare information.