Nya fabrikslokaler för Mirka i Jakobstad

2022-03-24

En ökad efterfrågan på slipmaskiner har lett till att dimensioneringen av Mirkas fabrik i Jakobstad inte längre möter efterfrågan.

Sedan Mirka år 2009 lanserade den första  elektriska slipmaskinen, Mirka CEROS, har Power Tools-verksamheten växt stadigt. De nuvarande fabrikslokalerna i Jakobstad räcker inte längre för att möta den kraftiga tillväxten i efterfrågan på elektriska slipmaskiner.

I december förra året godkände Mirkas styrelse ett investeringsbeslut för en ny fabriksbyggnad som ska placeras i södra ändan av den befintliga fabriken i Kvastberget, Jakobstad. Den totala investeringen i den nya fabriksbyggnaden är 10 miljoner euro. Den totala ytan av den tre våningar höga byggnaden kommer att vara 5 000 kvadratmeter.

Den nya fabriksbyggnaden kommer att omfatta förutom själva slipmaskinsmonteringen, också utrymmen för arbetsledning och försäljningspersonal. Invändigt investerar vi i en trivsam, ljus och ergonomisk arbetsmiljö.

– Målet är en modern och fungerande helhet, där vi utifrån personalens behov och effektiva flöden. Då kommer även produktiviteten och volymerna på köpet, konstaterar Mirkas VD Stefan Sjöberg. Bygget har påbörjats i år och driftsättningen är planerad till början av 2023.