2017-10-20

Mirka kommer att stöda Team Rynkeby – God Morgon Vaasa på vägen mot Paris 2018. Team Rynkeby – God Morgon är ett nordiskt välgörenhetsprojekt där lokala team gemensamt cyklar till Paris varje år för att samla in pengar till allvarligt sjuka barn. I Finland används alla insamlade medel oavkortat för att hjälpa cancersjuka barn och ungdomar samt deras familjer, via organisationerna Aamu Säätiö och Sylva Ry.

Jari Lemberg som arbetar på Mirka är en erfaren cyklist som förra året cyklade tillsammans med Team Rynkeby – God Morgon Jyväskylä till Paris. Han tyckte då att det var på tiden att starta ett team även i Österbotten. Nu är han teamledare för Team Rynkeby – God Morgon Vaasa och kommer i juni nästa år att tillsammans med sitt team cykla till Paris för andra gången. "Jag tycker det är ett jättebra sätt att samla in pengar till förmån för allvarligt sjuka barn. Det är fantastiskt att se att hjälpen verkligen når de behövande. Projektet skapar också medvetenhet om cancerforskning och behandlingar av olika typer av cancer.", förklarar Jari.

"Vi har under många år stött organisationer som arbetar för barn och ungdomars välbefinnande. Genom att stöda det lokala Team Rynkeby – God Morgon Vaasa teamet kan vi nu hjälpa cancersjuka barn och deras familjer så att de får bästa möjliga hjälp och förutsättningar att leva ett fullvärdigt liv. Vi vill också utmana andra företag att engagera sig och stöda det här fina välgörenhetsprojektet.", säger Mirkas VD Stefan Sjöberg.

Vi kommer att följa Jari och hela Team Rynkeby – God Morgon Vaasa under vinterns förberedelser och heja fram dem när de cyklar till Paris sommaren 2018.

Vill du veta mer?
År 2017 donerade Team Rynkeby Finland 566 527 € till förmån för cancersjuka barn.
Team Rynkeby – God Morgon Vaasa teamet består av 36 cyklister och 8 service personer.
Team Rynkeby – God Morgon Vaasa cyklar 1750 km från Vasa till Paris.
Före starten kommer alla deltagare att ha cyklat ca. 2500 träningskilometer.
Resan från Vasa till Paris tar 11 dagar.
Start från Vasa 26.6.
Start från Helsingfors 29.6.
Ankomst till Paris 7.7.


http://www.team-rynkeby.fi