Mirka siktar på tillväxt inom precisionsslipning via företagsköp

2021-05-03

Mirka har förvärvat 100% av aktiestocken i det italienska företaget URMA Rolls s.r.l. som tillverkar diamantskärprullar för precisionsindustrin.

Förvärvet är en central del av Mirkas strategi att utöka verksamheten inom precisionsslipning och sliplösningar och utgör för Mirka ett utmärkt tillfälle att ytterligare utöka sin verksamhet globalt inom precisionsindustrin.

Mirka har under de senaste åren systematiskt investerat i att utveckla portföljen. 2017 köpte Mirka hela aktiestocken i det italienska Cafro S.p.A. företaget som tillverkar diamant- och bornitridverktyg. Cafro är nu helt integrerat i Mirka gruppen och utgör idag en hörnsten i Mirkas portfölj inom precisionsindustrin.

URMA Rolls s.r.l., baserat i Turin i norra Italien och grundat 1982, är en ledande tillverkare av diamantskärprullar för precisionsindustrin. URMA Rolls har under de senaste 30 åren utvecklat en unik tillverkningsprocess för att säkerställa snäva toleranser ner till en mikron-nivå. Typiska tillämpningar är t ex tillverkning av lager, precisionsdelar, motordelar och komponenter till flygindustrin.

Det är Mirkas dotterbolag Cafro S.p.A. som har förvärvat aktierna i URMA Rolls. ”Förvärvet av URMA Rolls är ett perfekt komplement i den portfölj som vi nu bygger inom precisionslipning. Mirkas och Cafros kunder kommer att se nyttan av ett brett och komplett utbud av ytbehandlings- och sliplösningar”, konstaterar Mario Mancina, VD för Cafro.

”Samtidigt som vi välkomnar URMA Rolls till Mirka gruppen är vi väldigt glada över de nya möjligheter som vi kan skapa tillsammans”, säger Mirkas VD Stefan Sjöberg. ”URMA Rolls och Cafros specialiserade kunskap och tillverkningskapacitet och Mirkas globala närvaro på marknaden är en perfekt matchning. Vi arbetar även för närvarande med att utöka utbudet till konventionella keramiska slipskivor för att komplettera portföljen.”

”Det här är en fantastisk möjlighet för URMA Rolls. Mirka har åtagit sig att ytterligare investera i verksamheten. Genom Mirkas globala försäljningsnätverk kan vi nu komma åt marknaden, detta skulle vi aldrig ha klarat av själv. Vi kan nu ta nästa steg i utvecklingen och bygga en verkligt global marknad.”, säger URMA Rolls General Manager Bruno Giordano. ”Som en del av Mirka gruppen kan vi nu växa snabbt och fortsätta att betjäna våra långvariga kunder”, fortsätter Bruno Giordano.

 Läs mer