Affärsenheten Power Tools

Mirka har de senaste tio åren gradvis utvecklats från slipmaterialtillverkare till en leverantör av kompletta slipsystem. En väsentlig del av helheten är Mirkas Power Tools affärsenhet, som satsar på design, utveckling och produktion av nya avancerade slipmaskiner, som ger användarna verkliga fördelar.Power Tools

Mirka Power Tools tillverkar och vidareutvecklar:

  • Pneumatiska slipmaskiner
  • Elektriska slipmaskiner
  • Polermaskiner
  • Industridammsugare
  • Underlagsplattor och andra tillbehör för maskiner
  • Handslipstöd för det dammfria slipkonceptet

Pneumatiska slipmaskiner har sålts under Mirkas varumärke sedan slutet av 1990-talet. Elektriska maskiner kom med i sortimentet 2005. Idag innehåller företagets maskin- och verktygssortiment  dessutom dammsugare, polermaskiner samt olika verktyg och maskiner för vägg- och takslipning.
År 2009 gick utvecklingen av maskinprogrammet in i en helt ny fas, då den av Mirka utvecklade lätta och effektiva elslipmaskinen CEROS lanserades.