Power Tools

Mirka Power Tools tillverkar och vidareutvecklar:

  • Pneumatiska slipmaskiner
  • Elektriska slipmaskiner
  • Polermaskiner
  • Industridammsugare
  • Underlagsplattor och andra tillbehör för maskiner
  • Handslipstöd för det dammfria slipkonceptet

Pneumatiska slipmaskiner har sålts under Mirkas varumärke sedan slutet av 1990-talet. Elektriska maskiner kom med i sortimentet 2005. Idag innehåller företagets maskin- och verktygssortiment  dessutom dammsugare, polermaskiner samt olika verktyg och maskiner för vägg- och takslipning.
År 2009 gick utvecklingen av maskinprogrammet in i en helt ny fas, då den av Mirka utvecklade lätta och effektiva elslipmaskinen CEROS lanserades.