Affärsenheten Power Tools

Mirka har de senaste tio åren gradvis utvecklats från slipmaterialtillverkare till en leverantör av kompletta slipsystem. En väsentlig del av helheten är Mirkas Power Tools affärsenhet, som satsar på design, utveckling och produktion av nya avancerade slipmaskiner, som ger användarna verkliga fördelar.Garanti

Mirkas slip- och polermaskiner har en garantitid på 2 år. Garantin gäller tillverknings- och materialfel som framkommit under garantitiden. Genom att registrera din maskin inom 30 dagar från inköpsdatum får du 1 års extra garanti.

Garantin gäller inte slitage som uppstått vid normal användning, överbelastning eller någon form av felaktig användning.

En mera detaljerad specifikation finns i bruksanvisningen som följer med maskinen.

Garantitiden räknas från inköpsdatum och produkten kan endast returneras via den affär där den köpts. Inköpskvittot bör uppvisas för att garantin skall gälla.

Garantiregistreringsblankett

Läs mera om Mirkas garantivillkor >>