Technical Specialist

2016-11-18

Vi söker till vår affärsutvecklingsavdelning en Technical Specialist.
 Ansökningstiden förlängd till 16.1.2017.

Vi söker dig som vill utvecklas till en technical specialist inom affärsområdet OEM. Detta affärsområde innefattar bil-, flyg- samt vindkraftsindustrin. Du jobbar inom affärsutvecklingsavdelningen och ansvarar för utvecklingen av slip- och poleringssystem samt skolning av både vår egen försäljningsorganisation och slutkunder.

Du ansvarar för

  • sakkunskap om och vidareutveckling av vårt kunnande inom branschspecifika applikationer och produkter
  • sliptest inom ramen för produktutvecklingsprojekt
  • utbildning av interna och externa kunder vid Mirka Academy


Du förväntas dessutom

  • påverka och aktivt delta i våra utvecklingsprocesser med insikter från kundsynvinkel
  • coacha lokala försäljare och delta i mässor
  • aktivt delta i produktutvecklingsprojekt samt skapandet av relevanta instruktioner och marknadsföringsmaterial som t.ex. broschyrer och webbsidor


Kompetens

  • Teknisk utbildning eller relevant arbetserfarenhet från ytbehandlingsbranschen
  • Kommunicerar obehindrat på engelska, finska och svenska
  • Motiverad och självgående, en problemlösare som ständigt vill lära sig nytt
  • Beredd att resa 60-80 dagar om året


Ansök genom att fylla i jobbansökan, och skriv en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till jobs@mirka.com.  Ansökningstiden förlängd till 16.1.2017. För mera information kontakta Evald Lassus tel. 040 5783952 eller Mikael Vikström tel. 020 7602 257.